Obowiązkowy audyt energetyczny

telefon na ręce z wizualizacją audytu energetycznego

Już w 2021 r. czeka nas kolejny obowiązkowy audyt energetyczny. Dla wielu firm będzie to pierwszy audyt i - o czym należy pamiętać - brak wykonania go jest zagrożony wysoką karą. W ciągu 30 dni od jego przeprowadzenia należy wysłać zawiadomienie oraz raport do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Rzetelnie wykonany audyt i jego wyniki są dobrym odzwierciedleniem kondycji przedsiębiorstwa. Koszty jego realizacji powinny nam się zwrócić w postaci długofalowych oszczędności za energię.

Audyt powinien zostać przeprowadzony na podstawie mierzalnych i aktualnych danych. Jakie elementy zawiera? Ocenie muszą zostać poddane wszystkie maszyny, instalacje i procesy produkcyjne i technologiczne, a także źródła energii oraz umowy i taryfy mediów. Musi stanowić przegląd co najmniej 90% źródeł całkowitego zużycia energii. Końcowym wynikiem powinna być identyfikacja obszarów znaczących strat oraz wskazanie propozycji optymalizacji zużycia energii wraz z kosztorysem oraz rentownością poszczególnych rozwiązań.

Obowiązek wykonania okresowych (co 4 lata) audytów energetycznych spoczywa na dużych przedsiębiorstwach, które:

  • zatrudniają powyżej 250 pracowników
  • osiągnęły obrót netto powyżej 50 mln euro bądź których suma aktywów jest powyżej 43 mln euro

Z tego obowiązku wyłączone są firmy, które posiadają wdrożony certyfikat normy NP-EN ISO 50001. Jednakże mniejsze przedsiębiorstwa, które nie są objęte Ustawą, a zdecydują się na przeprowadzenie audytu, mogą osiągnąć znaczne oszczędności z tego tytułu. Nie zawsze bowiem rekomendacje dotyczą drogich i nowoczesnych rozwiązań technologicznych, czasem wystarczy np. dopasować moc zamówioną do aktualnych potrzeb u dostawcy energii.

Możliwości jest dużo, a każde przedsiębiorstwo powinno dostosować rozwiązanie do specyfiki i charakteru prowadzenia działalności firmy. Sporą oszczędnością są inwestycje w nowe źródła energii np. OZE, ale także wymiany kotłów i innych maszyn energochłonnych na oszczędne. Sposobem na poprawę efektywności energetycznej jest także wdrożenie Systemu Zarządzania Energią np. Lerta Energy Intelligence, który pozwala na monitoring procesu produkcji, analizę rzeczywistego zużycia poszczególnych urządzeń i instalacji oraz automatyczne sterowanie. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne zarządzanie energią, co przekłada się na niższe koszty jej zużycia. Analiza realnych danych może przyczynić się do wygenerowania oszczędności od 10 do 40% kosztów za energię w przedsiębiorstwie. 

Dowiedz się więcej o Lerta Energy Intelligence.

Przeprowadzenie audytu jest obowiązkowe i cały proces oraz wyniki powinny zostać udokumentowane, natomiast czy firmy zdecydują się na wprowadzenie działań modernizacyjnych zależy wyłącznie od nich. Działania w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej mogą przynieść wymierne i znaczące korzyści finansowe w zakresie oszczędzania energii, a także ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.