Efektywność energetyczna remedium na drożejący prąd

Choć to wydaje się nieprawdopodobne, to pomimo rosnących cen prądu można obronić się przed wysokimi rachunkami za energię elektryczną. Własne produkcja, energooszczędne rozwiązania, a przede wszystkim systemy zarządzania energią poprawiające efektywność energetyczną to kierunek, który powinni wybrać przedsiębiorcy chcący uniknąć pułapki rosnących kosztów prądu.

Wg Eurostatu, problem rosnących cen energii dotyczy zwłaszcza przedsiębiorców. W Unii Europejskiej ceny energii elektrycznej dla odbiorców biznesowych w pierwszym półroczu 2019 r. zanotowały jeden z najwyższych wzrostów w ciągu ostatniej dekady. Spowodowane jest to zwiększającymi się systematycznie kosztami wytwarzania i przesyłania energii, opłatami za emisję CO2 oraz rosnącymi podatkami.

Mimo drożyzny popyt rośnie

Doroczny raport BP podaje, że w 2018 r. zużycie energii zwiększyło się w skali całego świata o 2,9 proc. i było na najwyższym poziomie od 2010 r. Międzynarodowa Agencja Energetyczna prognozuje, że w najbliższych latach popyt na energię elektryczną będzie rósł dwa razy szybciej niż ogólne zapotrzebowanie na wszystkie typy energii łącznie, co doprowadzi do jeszcze większego wzrostu cen. Polska odczuje to już w tym roku. Według szacunków Business Insidera, ceny prądu dla przemysłu wzrosną nawet o 20-40 proc. Podwyżki miały mieć miejsce już w 2019 roku, ale powstrzymały je działania rządu, m.in. rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych.

Efektywność energetyczna - przed drogim prądem można się obronić

Mimo, że jeśli chodzi o ceny energii, to tanio już było, istnieje kilka sposobów na obniżenie rachunków za energię. Własne elektrownie słoneczne i wiatrowe, czy wymiana urządzeń na energooszczędne wiążą się z wysokimi kosztami i nie zawsze jest to możliwe. Trudno sobie wyobrazić, że nagle wymieniamy warte miliony linie produkcyjne na mniej energochłonne (a czasem po prostu nie ma takich urządzeń), czy stawiamy fotowoltaiczne farmy na ogromnych terenach, których nie mamy. Nie wyobrażamy sobie dziś również rezygnacji z technologii, które potrzebują stałego dopływu energii elektrycznej, jak np. rozwiązania chmurowe, czy edge computing. Jedynym ratunkiem przed drastycznym wzrostem kosztów i możliwym pogorszeniem konkurencyjności na rynku staje się poprawa wydajności i dokładna kontrola energii, by kupować jej dokładnie tyle, ile zużywamy oraz by móc aktywnie i skutecznie regulować jej zużycie.

Zarządzanie energią

Stały monitoring informacji o zużyciu pozwoli uniknąć wielu pułapek potencjalnie zwiększających koszty. Jedną z nich jest częste podpisywanie umów na dostawę większej ilości energii elektrycznej, niż to faktycznie jest potrzebne. Wiedza o tym, ile energii jest potrzebne pozwoli na kupowanie tylko koniecznej ilości energii i tym samym minimalizację kosztów – co często oznacza oszczędności na poziomie setek tysięcy złotych. Automatyczne, inteligentne zarządzanie urządzeniami energochłonnymi pozwala z kolei na optymalizację poboru energii i dalsze oszczędności. Np. system w zależności od budynku pozwala zmniejszyć rachunki za energię nawet o 40%. W budynku poznańskiego Polsonica z biurami na wynajem, system steruje ogrzewaniem i już tylko to pozwoliło zaoszczędzić 22,5% kosztów wydawanych na energię cieplną. Tam, gdzie dochodzą klimatyzatory, maszyny i inne urządzenia, oszczędności mogą być jeszcze wyższe.

ZOBACZ jak Lerta Energy Intelligence może pomóc twojej firmie.