Program "Mój prąd" na półmetku

dom z fotowotaiką na dachu

Tegoroczny program “Mój Prąd” jest już na półmetku. Środki finansowe II edycji zostały zaplanowane na 1 mld złotych.  Połowa budżetu została wykorzystana już w lipcu, po otrzymaniu liczby 100 tysięcy zgłoszeń. Każdy, kto planuje skorzystać z dotacji powinien pospieszyć się ze złożeniem wniosku.

Dotacja “Mój prąd” przeznaczona jest dla osób fizycznych, które chcą zainwestować w fotowoltaikę wytwarzając energię elektryczną na potrzeby własne. Warunkiem jest montaż po 23.07.2019 r. o mocy w przedziale 2-10 kW. W tym zakresie mieści się zdecydowana większość mikroinstalacji, a średnia moc wynosi ok. 5,5 kW na dom jednorodzinny. Warunkiem skorzystania z programu jest kompleksowa umowa regulująca kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej z wytworzonej mikroinstalacji PV. Finansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej. Dopłata przysługuje tylko, jeżeli urządzenia są instalowane jako nowe i wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem. Obejmuje do 50% kosztów całkowitych i może wynieść maksymalnie 5 000 zł.

Jak skorzystać z dotacji "Mój prąd"?

  1. Kup i zainstaluj instalację fotowoltaiczną.
  2. Poczekaj na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego
  3. Podpisz umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu instalacji do sieci elektrycznej.
  4. Złóż e-wniosek o zwrot.

Instalacja fotowoltaiczna zwraca się średnio w ciągu 6-7 latach od montażu, w zależności od wielkości inwestycji, zużycia oraz indywidualnych czynników. Instalacja PV to znaczne oszczędności na rachunkach za prąd oraz niezależność w stosunku do podwyżek prądu oraz zbliżającej się opłaty mocowej. Produkowane nadwyżki mogą zostać odebrane z sieci np. zimą. Warto wspomnieć również o korzyściach dla ochrony środowiska, jest bowiem produkowany czysty prąd, który nie zanieczyszcza środowiska. 

ZOBACZ: Rynek mocy. Czy bać się opłaty mocowej?

Zakończenie programu “Mój prąd” datowane jest na 18 grudnia 2020 lub do wyczerpania środków finansujących. Liczy się kolejność zgłoszeń. Biorąc pod uwagę zainteresowanie i utrzymujące się obecne tempo składania wniosków, najprawdopodobniej budżet wyczerpie się znacznie wcześniej. Dotacja jest zwolniona z podatku dochodowego PIT, dodatkowo może być połączona z ulgą termomodernizacyjną. Oba dofinansowania można ze sobą łączyć.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada, że program "Mój prąd" będzie kontynuowany i potwierdza, że planowane jest rozszerzenie zakresu dotacji o domowe stacje ładowania samochodów elektrycznych. Jednak więcej informacji na ten temat możemy spodziewać się jesienią 2020 r.