Wirtualna elektrownia ratuje przed blackoutem

panoramiczne ujęcie świateł wielkiego miasta w nocy

Energia odnawialna zmienia rynek energetyczny na naszych oczach. Przechodzimy od modelu zcentralizowanego, gdzie mamy wyraźnie rozgraniczonych producentów i odbiorców oraz jednokierunkowy przepływ energii (od wytwórcy do odbiorcy) do modelu rozproszonego, z dużą ilością producentów niestabilnej energii odnawialnej. Kluczem do zapewnienia ciągłości dostaw energii jest bilansowanie rynku w czasie rzeczywistym, co zapewnić mogą wirtualne elektrownie.

Co to jest wirtualna elektrownia?

Wirtualne elektrownie (VPP) to nic innego, jak inteligentne oprogramowanie, które łączy wielu wytwórców, magazyny energii i konsumentów w jeden zoptymalizowany ekosystem, pozwalający w czasie rzeczywistym planować i dostosowywać produkcję energii oraz inteligentnie handlować na rynku energii przy jak najniższych kosztach operacyjnych. Prawie każda technologia wytwarzania energii może znajdować się w środowisku VPP, w tym: biogaz, biomasa, wiatr, energia słoneczna, wodna, cieplna, para i tak dalej. Bez wirtualnych elektrowni (VPP) nie da się stabilizować w zadowalający sposób wielu źródeł niestabilnej energii, gdy model rynku energetycznego staje się coraz bardziej rozproszony. W przyszłości może się stać tak, że aby korzystać z sieci, będziemy musieli być podpięci do wirtualnej elektrowni. Poza tym, VPP oferuje możliwość skorzystania z mechanizmów rynkowych, które mogą przynosić dodatkowy dochód.

Przyłącz się do VPP i korzystaj

Wirtualna elektrownia, czy systemy opomiarowania i zarządzania energią to rozwiązania cyfrowe, które odpowiadają na wyzwania nowego modelu energetycznego i, co się z tym wiąże, nowego modelu konsumpcji energii. Oprócz zagwarantowania ciągłości dostaw, umożliwiają biznesowi, samorządom, czy wreszcie obywatelom czerpanie zysków z transformacji energetycznej, jak np. poprawa efektywności energetycznej, zapewnienie sobie długookresowych kontraktów na tani, niezależny od podwyżek prąd w ramach umów PPA, czy przystąpienie do programu DSR, czasowej obniżki poboru energii, gdzie pieniądze zarabia się już za samą gotowość do obniżki.

Integracja z wirtualna elektrownią jest bardzo prosta, nie wymaga pozwoleń, czy skomplikowanych urządzeń i procedur. Lerta dodaje do instalacji fotowoltaicznych elementy systemu zarządzania energią Lerta Energy Intelligence lub Lerta smart Home, które oprócz wielu innych korzyści, dają możliwość integracji z Lerta VPP.

Efektywność energetyczna

Zmiana modelu energetycznego pociąga za sobą również zmiany w modelu zużycia energii. W najbliższej przyszłości najważniejsze będzie właściwe nią gospodarowanie i wiedza o tym, gdzie i w jakich porach potrzebujemy jej najwięcej, a kiedy możemy zmniejszyć zapotrzebowanie. Połączone z wirtualnymi elektrowniami systemy, takie jak Lerta Energy Intelligence pozwalają oszczędzić po ich wdrożeniu prawie połowę kwot wydawanych dotychczas na energię. Dodatkowo wiedza o tym, jak jest ona konsumowana, pozwala lepiej planować inwestycje, np. w urządzenia energooszczędne, czy termomodernizację budynków.

ZOBACZ jak Lerta może poprawić Twoją efektywność energetyczną