Tworzymy przyszłość energii.

Wspieramy rozwój energetyki odnawialnej, dzięki integracji wytwórców, odbiorców i prosumentów w jeden, inteligentny system Wirtualnej Elektrowni.

Zapewniamy zieloną energię. Każdemu.

Wspieramy rozwój energetyki odnawialnej, dzięki integracji wytwórców, odbiorców i prosumentów w jeden, inteligentny system Wirtualnej Elektrowni.

Umożliwiamy uczestnikom Wirtualnej Elektrowni zarabianie na stabilizacji sieci opartej o źródła pogodowo zależne.

Zobacz, co mówią klienci o naszych instalacjach fotowoltaicznych

Opinie o Wirtualnej Elektrowni Lerta

Rozwiązanie oferowane przez Lertę to odpowiedź na problem dynamicznie zmieniającego się dziennego profilu zużycia energii. Zniwelowanie różnic pomiędzy szczytowym, a pozaszczytowym zużyciem energii, spowoduje wzrost bezpieczeństwa systemu energetycznego oraz pozwoli zredukować koszty związane z utrzymaniem sieci i ze sprzedażą energii.

Widzimy duży globalny potencjał w rozwiązaniach softwarowych dla przemysłu energetycznego, które wykorzystują sztuczną inteligencję i Internet Rzeczy. Dodatkowo, Lerta jako jedna z pierwszych firm z Polski wychodzi ze swoimi inteligentnymi rozwiązaniami na ten specyficzny rynek.

Z firmą Lerta współpracujemy od blisko 2 lat. Zarówno samą firmę, jak i jej rozwiązania zarekomendowaliśmy z powodzeniem firmie Microsoft, a także zaprosiliśmy do pilotażu projektu, w którym testujemy platformę do zarządzania wirtualną elektrownią celem realizacji zadań z zakresu DSR.

Czym się zajmujemy?

Ręka wychodząca z komputera wrzuca monetę do żarówki-skarbonki jako alegoria oszczędzania

Zarządzanie energią i efektywność energetyczna

Oferujemy kompleksowe rozwiązanie do zautomatyzowanego zarządzania energią dla przemysłu, nieruchomości komercyjnych i innych odbiorców biznesowych. Lerta Energy Intelligence pozwala na dokładne pomiary zużycia energii, inteligentne sterowanie urządzeniami, a dzięki temu na zmniejszenie wydatków na prąd i ogrzewanie nawet o 40%.

schemat instalacji fotowoltaicznej

Energia odnawialna i kogeneracja

Instalujemy elektrownie słoneczne w domach, instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach oraz źródła CHP (Combined Heat & Power) dla klientów przemysłowych. Dostarczamy energię i oszczędności w ramach umów PPA oraz ESCO.

Licznik podłączony do różnych OZE jako alegoria wirtualnej elektrowni

Wirtualna Elektrownia i DSR

Zarządzamy zasobami naszych klientów, by utrzymać stabilność sieci i częstotliwości. Jesteśmy agregatorem DSR i pozwalamy zarabiać na gotowości do redukcji mocy.
Wirtualna elektrownia umożliwia precyzyjne i elastyczne zarządzanie podażą i popytem na rynku energii.

Zakłada reagowanie w czasie rzeczywistym na zwiększone zapotrzebowanie na energię poprzez zarządzanie sterowalnymi jednostkami wytwarzającymi, np. kogeneracją lub biogazownią. Usługa może również automatycznie redukować zapotrzebowanie na energię przez odbiorców, np. systemy HVAC lub chłodnie.
Image

Jak działa
Wirtualna Elektrownia?

Wirtualna elektrownia
wirtualna elektrownia - wersja mobilna
Ilość energii elektrycznej wytworzonej przy użyciu odnawialnych źródeł energii jest podatna na wahania. Np: gdy nie ma odpowiedniego nasłonecznienia lub siła wiatru jest zbyt słaba, elektrownie wiatrowe i słoneczne dostarczają mniej energii.
Aby zapewnić nieprzerwane dostawy energii i właściwą częstotliwość sieci konieczne jest powiązanie w sieć wytwórców energii z OZE (elektrowni biogazowych, wiatrowych, fotowoltaicznych, hydroelektrowni) i bilansowanie w czasie rzeczywistym podaży i popytu na energię.
Nad sprawnym funkcjonowaniem rozproszonych źródeł energii czuwa inteligentny system informatyczny zapewniając ciągłość dostaw energii. Pozwala on w czasie rzeczywistym oszacować zapotrzebowanie na energię elektryczną i sterować jej podażą.
Operator zarządza wolumenem energii produkowanej przez podmioty podpięte do VPP, w ten sposób odpowiada na potrzeby rynku w czasie rzeczywistym.
Podłączając się do elektrowni wirtualnej zyskuje się efektywne narzędzie redukcji kosztów: poprzez precyzyjne zarządzanie energią poprawia się znacząco efektywność energetyczną oraz dostęp do narzędzi pozwalających na zarabianie w programie DSR i w ramach umów PPA.
Do sieci wirtualnej elektrowni mogą przyłączyć się przedsiębiorstwa, spółdzielnie mieszkaniowe, samorządy, budynki biurowe, a także domy jednorodzinne.

Lerta w liczbach

0
danych pomiarowych każdego miesiąca
0
mocy w zarządzaniu
0
danych zasilają nasze algorytmy AI
0
nawet oszczędności energii u klientów

Realizacje

Polsonic - zarządzanie energią w budynku biurowym - studium przypadku

System Lerta Energy Intelligence automatycznie steruje w biurowcu ogrzewaniem, zmniejszając zapotrzebowanie na ciepło i optymalizując jego zużycie, a z liczników energii elektrycznej odczytuje dane pozwalające na rozliczanie każdego z najemców według rzeczywistego zużycia oraz wyłapywanie anomalii w gospodarowaniu energią elektryczną.
Największym wyzwaniem była dla nas duża energochłonność dotychczasowego rozwiązania, sztywne godziny grzania budynku powodujące kary za poranne przekroczenia mocy umownej oraz czasochłonna, "ręczna" kontrola liczników.
Zainstalowaliśmy system Lerta Energy Intelligence sterujący ogrzewaniem całego budynku z podziałem na poszczególne piętra i możliwością atomatycznego doboru temperatury dla każdego pomieszczenia, krytarzy itp. Wygenerowaliśmy oszczędność energii cieplnej rzędu 22% rocznie.
Ze spółką Lerta współpracujemy od lutego 2019 roku, kiedy to wdrożyła w biurowcu Polsonic system zarządzania energią Lerta Energy Intelligence. W ramach projektu zostały zainstalowane urządzenia do pomiaru i sterowania, połączone z aplikacją do zarządzania i analizy danych. Całkowite oszczędności energii cieplnej wynoszą 22,5% w porównaniu do okresu sprzed wdrożenia systemu.

Paweł Kostrzewski, Polsonic

Najświeższe newsy z Lerty

Partnerzy i klienci