Image

Karta projektu

Budynek z wielkiej płyty

Problem

Wysokie koszty utrzymania spowodowane przede wszystkim niepotrzebnym zużywaniem energii cieplnej poza godzinami pracy budynku.

Zadanie

Podwyższenie efektywności energetycznej bez inwestycji infrastrukturalnych i automatyzacja pracy systemu ogrzewania.

Wyzwanie

Czteropiętrowy biurowiec wybudowany w latach 70. ubiegłego wieku to wyzwanie, z którym nie każdy sobie poradzi. Ogrzewanie miejskie z manualną, ograniczoną kontrolą, grzanie 24h/7dni, różne zapotrzebowania na energię poszczególnych działów, indywidualne preferencje komfortu cieplnego to tylko niektóre z problemów, które napotkaliśmy.

Szczegóły realizacji

Wyzwania przed którymi stanęliśmy:

 • Duża energochłonność dotychczasowego rozwiązania
 • Całodobowe ogrzewanie budynku
 • Manualna kontrola nastaw temperatury w pomieszczeniach obciążona ryzykiem związanym z zawodnością ludzkiej pamięci
 • Brak znajomości profili zużycia energii u poszczególnych najemców
 • Niemożność wykrywania anomalii w poborze energii
 • "Ręczna" kontrola urządzeń grzewczych i liczników

Co zrobiliśmy?

 1. Zainstalowaliśmy czujniki temperatury i jakości powietrza, czujniki otwarcia drzwi i okien, inteligentne głowice sterujące, podliczniki energii elektrycznej i centralki sterujące.
 2. Dostarczyliśmy aplikację monitorującą zużycie energii i sterujące urządzeniami energochłonnymi wraz z jej konfiguracją i szkoleniem użytkowników.
 3. Zaprogramowaliśmy automatyczne sterowanie ogrzewania konkretnych pomieszczeń zgodnie z harmonogramem pracy poszczególnych działów
 4. Zapewniamy serwis systemu i pomoc w czasie rzeczywistym.

Jakie są efekty?

 • Oszczędności energii cieplnej rzędu 38% rocznie
 • Automatyzacja sterowania urządzeniami energochłonnymi, jak ogrzewanie i klimatyzacja, co uniezależniło zużycie energii od ryzyka związanego z błędem ludzkim
 • Pomieszczenia nagrzewane są bezpośrednio przed przybyciem pracowników, co eliminuje utrzymywanie stałej, wysokiej temperatury w całym budynku poza godzinami pracy poszczególnych biur.
 • Stały monitoring pozwala wyłapywać anomalie cieplne, jak praca dodatkowych urządzeń, praca w niestandardowych godzinach itp.
 • Zbudowanie profili energetycznych poszczególnych działów, co pozwoliło na optymalizację pracy urządzeń i dostosowanie ich nastaw do indywidualnych preferencji pracowników konkretnych pomieszczeń.
 • Automatyczna, zdalna kontrola liczników i urządzeń oraz możliwość sterowania systemem z dowolnego miejsca na świecie, w którym można podłączyć się do Internetu.