Image

Karta projektu

Zarządzanie energią w placówkach rozproszonych

Problem

Jak zarządzać energią w wielu placówkach rozrzuconych na terenie całego kraju, zlokalizowanych w budynkach o rozmaitym stopniu energochłonności.

Zadanie

Opomiarowanie budynków w celu ustalenia profili energetycznych, instalacja systemu pozwalającego na automatyczne zarządzanie energią, który nie łączy się w żaden sposób z siecią teleinformatyczną klienta.

Wyzwanie

Klient posiada ponad 500 placówek rozsianych po całym kraju, spora część z nich znajduje się w centrach miast, w kamienicach ogrzewanych z sieci miejskiej, czy wiekowych budynkach bez termomodernizacji. Energię dostarczają różni dystrybutorzy (OSD), różna jest też wielkość placówek, sposób ogrzewania, ilość klimatyzowanych pomieszczeń, wymagania dotyczące bezpieczeństwa danych itp. Taka złożoność struktury generuje wielość wyzwań, z którymi przyszło nam się mierzyć.

Szczegóły realizacji

Wyzwania przed którymi stanęliśmy:

 • Różne umowy na dostawy prądu w różnych placówkach utrudniają wynegocjowanie jednolitych stawek dla całej sieci.
 • Brak danych umożliwiających weryfikację opłacalności taryf.
 • Umowy z różnymi OSD utrudniają oszacowanie ile sieć płaci za media w całości.
 • Niemożność agregowania danych pozwalających na ustalenie optymalnej mocy umownej.
 • Duży, niewykorzystywany potencjał zmniejszenia zapotrzebowania na energię poprzez zarządzanie jej zużyciem.
 • Duże uzależnienie od czynnika ludzkiego, szczególnie w placówkach z ogrzewaniem miejskim (niewyłączane klimatyzatory, grzanie pomieszczeń przez całą dobę, niewyłączanie urządzeń podczas otwierania okien itp.).
 • Brak komfortu cieplnego dla pracowników i klientów w godzinach porannych przy ręcznym sterowaniu grzejnikami.
 • Niemożność podłączenia instalacji do systemów teleinformatycznych ze względu na wysoki priorytet bezpieczeństwa danych klientów.

Co zrobiliśmy?

 • Zainstalowaliśmy inteligentny hardware, czyli czujniki temperatury i jakości powietrza, czujniki otwarcia drzwi i okien, inteligentne głowice sterujące, podliczniki energii elektrycznej i centralki sterujące.
 • Dostarczyliśmy aplikację monitorującą zużycie energii i sterującą urządzeniami energochłonnymi wraz z jej konfiguracją i szkoleniem użytkowników.
 • Zaprogramowaliśmy sterowanie ogrzewania/chłodzenia konkretnych placówek zgodnie z harmonogramem pracy poszczególnych punktów.
 • Zaprogramowaliśmy różne temperatury pomieszczeń w placówkach, dostosowane do preferencji ich użytkowników i w zależności od przeznaczenia.
 • System Lerta Energy Intelligence został tak skonfigurowany, że działa niezależnie od wszelkich systemów teleinformatycznych klienta, przez co nie generuje żadnego ryzyka dla bezpieczeństwa danych.
 • Zapewniamy serwis systemu i pomoc w czasie rzeczywistym.

Jakie są efekty?

 • Monitoring danych dostarcza wiedzy o zużyciu energii przez konkretne placówki i pozwala na tworzenie efektywnego harmonogramu termomodernizacji w placówkach
 • Znajomość profili energetycznych poszczególnych placówek i ich sumarycznego zużycia energii pozwala na negocjację umów pakietowych korzystniejszych niż oddzielne umowy dla każdej placówki.
 • Agregacja danych pozwala na optymalizację taryf i zmniejszenie opłat za energię.
 • Pomieszczenia nagrzewane są bezpośrednio przed przybyciem pracowników, co eliminuje utrzymywanie stałej, wysokiej temperatury w budynkach poza godzinami pracy poszczególnych biur.
 • Stały monitoring pozwala wyłapywać anomalie cieplne, jak praca dodatkowych urządzeń, praca w niestandardowych godzinach itp.
 • Automatyczne sterowanie urządzeniami energochłonnymi pozwoliło wyeliminować zawodny czynnik ludzki i znacząco zmniejszyć zużycie energii.
 • Inteligentne sterowanie grzejnikami i klimatyzatorami pozwoliło na dostosowanie temperatury i wilgotności pomieszczeń do wymagać zachowania komfortu cieplnego podczas całego okresu działania placówki.
 • Zastosowanie autorskiej centralki sterującej pozwoliło na całkowitą autonomiczność systemu, który w żaden sposób nie wchodzi w interakcję z systemami wewnętrznymi klienta, przez co wszystkie wrażliwe dane są absolutnie bezpieczne.