Image

Karta projektu

Zarządzanie energią w budynku biurowym

Problem

Wysokie koszty utrzymania budynku spowodowane przede wszystkim dużą konsumpcją energii.

Zadanie

Optymalizacja energetyczna budynku i obniżenie kosztów utrzymania

Wyzwanie

Klient posiada wielopiętrowy budynek biurowy, który wynajmuje dużej ilości najemców instytucjonalnych. Firmy pracują w różnych porach i faktyczne godziny pracy zamykają się w przedziale 7.00 - 20.00 od poniedziałku do piątku. Sporadycznie niektórzy najemcy pracują również w soboty. Budynek nie jest nowy, a sterowanie ogrzewaniem odbywało się poprzez sterownik na piecu gazowym, który włączał i wyłączał urządzenie w określonych godzinach.

Szczegóły realizacji

Wyzwania przed którymi stanęliśmy:

 • Duża energochłonność dotychczasowego rozwiązania
 • Sztywne godziny grzania budynku
 • Kary za poranne przekroczenia mocy umownej powodowane przez intensywne grzanie poranne
 • Brak znajomości profili zużycia energii u poszczególnych najemców
 • Niemożność wykrywania anomalii w poborze energii
 • "Ręczna" kontrola liczników

Co zrobiliśmy?

 • Zainstalowaliśmy czujniki temperatury i jakości powietrza, czujniki otwarcia drzwi i okien, inteligentne głowice sterujące, podliczniki energii elektrycznej i centralki sterujące.
 • Dostarczyliśmy aplikację monitorującą zużycie energii i sterujące urządzeniami energochłonnymi wraz z jej konfiguracją i szkoleniem użytkowników.
 • Zaprogramowaliśmy sterowanie ogrzewania konkretnych pomieszczeń zgodnie z harmonogramem pracy poszczególnych najemców
 • Zaprogramowaliśmy pracę pieca przed rozpoczęciem godzin pracy biurowca
 • Zapewniamy serwis systemu i pomoc w czasie rzeczywistym.

Jakie są efekty?

 • Oszczędności energii cieplnej rzędu 22,5% rocznie
 • Rozłożenie piku porannego poboru energii na trzy godziny, co zapobiega przekraczaniu mocy umownej i naliczaniu kar finansowych
 • Pomieszczenia nagrzewane są bezpośrednio przed przybyciem pracowników, co eliminuje utrzymywanie stałej, wysokiej temperatury w całym budynku poza godzinami pracy poszczególnych biur.
 • Stały monitoring pozwala wyłapywać anomalie cieplne, jak praca dodatkowych urządzeń, praca w niestandardowych godzinach itp.
 • Zbudowanie profili energetycznych poszczególnych najemców, co pozwoliło na optymalizację pracy urządzeń
 • Automatyczna, zdalna kontrola liczników i urządzeń oraz możliwość sterowania systemem z dowolnego miejsca na świecie, w którym można podłączyć się do internetu.