Podmínky pro službu zasílání novinek - Lerta

Podmínky pro službu zasílání novinek

1 [Obecná ustanovení]
Tyto Podmínky služby zasílání novinek (dále také “novinky”) stanoví podrobná pravidla pro poskytování obsahu elektronickou poštou společností Lerta SA (dále také “poskytovatel služby”) se sídlem v Poznani (61-623), ulice Wilczak 49, zapsanou v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000848411, NIP: 9721266595, se základním kapitálem 135 810,72 PLN.
Pro využívání služby Newsletter je nutné mít přístup k internetu a elektronickou poštovní adresu (e-mail), přičemž není nutné splňovat žádné zvláštní technické požadavky kromě standardního operačního systému a standardního webového prohlížeče.
2 [Předmět služby].
Služba zasílání novinek spočívá v tom, že společnost Lerta SA zasílá na elektronickou poštovní adresu (e-mail) poskytnutou zákazníkem zprávy obsahující informace o nabídce, akcích a novinkách poskytovatele služeb.
Uživatel uzavřením smlouvy o poskytování zpravodajských služeb s poskytovatelem služeb zpřístupní svou adresu elektronické pošty (e-mail) uvedenou v registračním formuláři pro zasílání zpráv uvedených ve výše uvedených ustanoveních.
Služba zasílání novinek začíná platit od okamžiku uzavření smlouvy o poskytování služby zasílání novinek.
Pro odhlášení z odběru Newsletteru musí uživatel kliknout na odkaz (link) umístěný v zápatí obdrženého Newsletteru.
3 [Podmínky použití].
Služba Newsletter je zdarma.
Službu Newsletter může využít každá osoba, která uvede svou e-mailovou adresu na webových stránkách pod doménou lerta.energy v sekci Newsletter a poté klikne na tlačítko “Zaregistrovat se”. Kliknutím na uvedené tlačítko dojde k odeslání zadané e-mailové adresy poskytovateli služeb a aktivaci poskytování služby zasílání novinek.
Newsletter obsahuje informační, propagační nebo reklamní obsah společnosti Lerta SA. Grafické prvky a obsah služby Newsletter podléhají autorským nebo jiným právům poskytovatele služeb nebo třetích stran a jsou chráněny zákonem. Jejich kopírování, úprava a použití v rozporu s jejich účelem a/nebo bez souhlasu poskytovatele služeb může představovat porušení zákona.
4 [Osobní údaje].
Správcem osobních údajů zpracovávaných za účelem poskytování služby Newsletter je společnost Lerta SA.
Osobní údaje jsou zpracovávány na základě uvedení e-mailové adresy pro poskytování služby Newsletter.
Společnost Lerta SA zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy a výhradně pro účely související se službou Newsletter (informování o novinkách, produktech a službách dostupných v nabídce).
V záležitostech týkajících se ochrany osobních údajů lze správce kontaktovat na e-mailové adrese: kdo@lerta.energy.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro službu Newsletter.
Osobní údaje jsou uchovávány do odvolání souhlasu se zasíláním služby Newsletter a po uplynutí této doby na základě oprávněného zájmu správce (např. obrana proti reklamacím).
Poskytovatel služeb zajistí, aby osoby, jejichž osobní údaje zpracovává, uplatňovaly svá práva podle právních předpisů, včetně práva na přístup k obsahu vlastních osobních údajů, jejich opravu, změnu, výmaz nebo přenositelnost, a dále práva požadovat omezení zpracování osobních údajů a vznést námitku proti takovému zpracování na základě zásad stanovených příslušnými právními předpisy. Každá osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány, má rovněž právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro splnění uvedených účelů.
Uživatelé služby Newsletter mají právo na přístup k obsahu svých údajů a právo požadovat jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování svých údajů a právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů podle zásad uvedených v RODO.
Uživatelé služby Newsletter mají právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním.
Osobní údaje týkající se účastníků jsou společností Lerta SA chráněny před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, jakož i před jinými případy zpřístupnění nebo ztráty či neoprávněné změny uvedených údajů a informací, a to prostřednictvím použití vhodných technických a organizačních bezpečnostních opatření.
V záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů poskytnutých v rámci poskytování služby Newsletter, které nejsou upraveny v těchto obchodních podmínkách, se použijí příslušná ustanovení Zásad ochrany osobních údajů, jejichž obsah je k dispozici na adrese https://lerta.energy/polityka-prywatnosci.html.
5 [Stížnosti].
Stížnosti týkající se služby Newsletter se podávají na e-mailovou adresu info@lerta.energy, poštou přímo na adresu společnosti Lerta SA.
Stížnost musí obsahovat údaje o osobě, která stížnost podává, nezbytné pro zaslání informace o výsledku vyřízení stížnosti a popis toho, v čem spočívaly nesrovnalosti ve službě Newsletter a co se očekává od vyřízení stížnosti.
Poskytovatel služeb posoudí stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Napisz do nas

Oddzwonimy, najszybciej, jak to będzie możliwe.

DSR (#11)

Lerta. Cztery osoby na zdjęciu w strojach biznesowych