fbpx

Lerta

Spojujeme se s energií

Umožňujeme výrobcům a odběratelům energie těžit z přechodu na zelenou energii maximalizací zisku nebo úspor. Dosahujeme toho efektivním řízením agregovaných zdrojů virtuální elektrárny na několika trzích současně, a to prostřednictvím umělé inteligence.

ikonka 100% zielonej energii

Naše poslání

Umožníme každému žít ve světě, který bude ze 100 % využívat obnovitelných zdrojů energie. Chceme toho dosáhnout tím, že se staneme největší energetickou společností na světě bez vlastních výrobních zdrojů.
mekh adatszolgáltatás

Naše vize

Řízením energie z obnovitelných zdrojů na novém decentralizovaném trhu s energií umožňujeme její volný tok mezi účastníky trhu.
Lerta: hosszú élettartamú napelempark építése

Naše odpovědnost

Lerta přispívá k bezuhlíkovému hospodářství tím, že zvyšuje podíl obnovitelných zdrojů v energetickém mixu. To se nám daří zvýšením flexibility sítě a otevřením trhu všem.
schemat wirtualnej elektrowni
ikona top 5

Lerta

Jedna z nejmodernějších společností na světě

Lerta je energetická společnost poskytující prvotřídní energetické produkty a služby.

Virtuální elektrárna Lerta byla zařazena mezi TOP 5 globálních energetických řešení a společnost byla odborníky ze Silicon Valley uznána jako jedna z 30 nejlepších technologických společností v oblasti energetiky na celém světě.

Podporuje nás společnost Photon Energy, globální hráč na fotovoltaickém trhu, která spravuje fotovoltaické instalace a farmy v Austrálii, Evropě a Jižní Americe.

Ocenění a akcelerace

logo ABSL
logo engerati
logo expo 2017
logo european utility week
logo new energy
logo enterprise for poland
logo kickoff

Naše podnikání

Lerta sdružuje a spravuje elektrárny a další zdroje energie a flexibility, jako jsou průmyslová nebo obchodní zařízení s řízeným zatížením nebo výrobou za elektroměrem. Naše technologie nám usnadňuje správu tisíců malých zdrojů, jako jsou solární fotovoltaické elektrárny nebo záložní generátory na farmách či v malých podnicích. Agregovaný fond energie a flexibility pomáhá provozovatelům soustav vyrovnávat trh a udržovat stabilitu sítě.

Lerta. Borys Tomala. CEO i współzałożyciel

Filozofie

Lepší svět díky technologiím

Odklon od uhlíkově náročných technologií je krokem k lepšímu, čistšímu světu poháněnému obnovitelnou energií. Víme, jak tento proces posílit a urychlit a jak na něm postavit globální a udržitelný podnik. Úspěch virtuální elektrárny Lerta, včetně desetinásobného meziročního nárůstu kapacity DSR (Demand Side Response = odezva na straně spotřeby), potvrzuje globální potřebu flexibility v energetice a možnosti řízení toku energie v reálném čase. Prudké cenové výkyvy a náklady na balancing, které loni otřásly světem, jsou pro nás velkou příležitostí, kterou využíváme prostřednictvím expanze na nové trhy ve střední a východní Evropě. Díky našim technologiím, přístupu na licencovaný trh a strategickému partnerství se skupinou Photon Energy Group máme v tomto novém energetickém prostředí skvělou pozici.

Borys Tomala
Co-founder and Lerta CEO

Takto realizujeme vizi

Spolupracujeme se všemi účastníky trhu s energií

KOMERČNÍ A PRŮMYSLOVÍ ZÁKAZNÍCI
FARMÁŘI
VÝROBCI ENERGIE
PROVOZOVATELÉ SYSTÉMU

Jsme v Polsku, České republice, Rumunsku a Maďarsku.

Naše hodnoty

V to věříme a tím se řídíme.

Záleží nám na planetě

Záleží nám na stavu klimatu a zdrojů planety. Energie, kterou dodáváme, pochází ze 100% z obnovitelných zdrojů, naše řešení snižují smog a uhlíkovou stopu podniků.

Jsme přesvědčeni, že energetická účinnost poskytuje levnou energii.

Prostřednictvím vlastního systému energetického managementu pomáháme modernizovat energetická zařízení a tím šetřit náklady na provoz a údržbu budov.

Věříme, že řízení toku energie v reálném čase zajistí Polsku energetickou stabilitu.

Jsme přesvědčeni, že budoucností energetiky je různorodý energetický mix řízený v reálném čase, který zajistí bezpečnost dodávek energie a předejde jejich přerušení. Virtuální elektrárna, kterou jsme vytvořili, automaticky řídí zdroje dodavatelů a spotřebu odběratelů energie tak, aby v každém okamžiku dne každý připojený subjekt dostal tolik energie, kolik potřebuje k efektivnímu fungování.

Věříme v rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a osobním rozvojem.

Věříme, že dobrá atmosféra a důvěra vedou k lepší práci a větší spokojenosti každého člena týmu. Proto nám záleží na vztazích, nejen na výsledcích.

Klíčové momenty