Tania energia na lata

Bez corocznych podwyżek

Co to jest PPA?

Power Purchase Agreement (PPA) jest umową sprzedaży regulowaną zasadami prawa cywilnego, polegającą na bezpośrednim zakupie energii elektrycznej od wytwórców energii z instalacji OZE, przez odbiorcę końcowego (tzw. corporate PPA) lub przez podmioty handlujące energią.

PPA - to się opłaca!

Umowy PPA są interesującym rozwiązaniem dla przedsiębiorców w dobie zawirowań prawno-ekonomicznych na rodzimym rynku energii. Formuła ta jest przede wszystkim atrakcyjna dla samorządów, czy przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą o dużym stopniu energochłonności, zapewnia bowiem długoterminowe dostawy taniej, czystej energii niezależnej od podwyżek cen.
Stałe ceny za energię

Stałe ceny za energię

Wieloletnia umowa umożliwia uniezależnienie się od ryzyka wzrostu cen energii elektrycznej. Umowa z Lertą to tani prąd bez podwyżek na minimum 15 lat.
W 100% zielona energia

W 100% zielona energia

Energia oferowana w umowie PPA w 100% pochodzi z odnawialnych źródeł energii i umożliwia prowadzenie biznesu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Stałe źródło dochodów

Stałe źródło dochodów

Umowa PPA zapewnia stałe źródło dochodów producentom energii z OZE oraz poszerza możliwości inwestycyjne w tej branży.
Czysta energia w niższej cenie

Czysta energia w niższej cenie

Umowy PPA zapewniają zakup energii w atrakcyjnej cenie i gwarantują jej stałość w całym okresie trwania umowy. W przypadku umów On-site i Near site dodatkowo oszczędza się na braku opłaty dystrybucyjnej.
Bezpłatne narzędzie
do zarządzania energią

Nowoczesna platforma
Lerta Energy Intelligence

Image
  • monitoring poboru energii,
  • analityka i porównywanie punktów poboru,
  • zarządzanie redukcjami, analiza przychodów,
  • automatyczna wymiana danych i sterowanie urządzeniami,
  • zaawanasowane opomiarowanie wszystkich mediów,
  • porównywanie wszystkich obiektów, hal, punktów i benchmarkowanie,
  • inteligentne sterowanie temperaturą,
  • automatyzacja pracy HVAC.

Rodzaje umów PPA

Image

On-site

Instalacja OZE wytwórcy jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie odbiorcy (np. na dachu budynku) – energia elektryczna wytwarzana z instalacji OZE jest bezpośrednio dostarczana do sieci wewnętrznej odbiorcy.
Image

Near site

Instalacja OZE położona jest niedaleko instalacji odbiorcy energii, a energia elektryczna wytworzona z instalacji OZE jest przesyłana dedykowaną ku temu linią przesyłową.
Image

Off-site

Najbardziej rozpowszechniona wersja umowy PPA, zakłada iż przesył energii elektrycznej z instalacji OZE do instalacji odbiorcy odbywa się poprzez sieć przesyłową operatora sieci.