Spółdzielnie energetyczne

Niezależność energetyczna.
Dla lokalnych społeczności.

Spółdzielnie energetyczne

Spółdzielnie energetyczne ze względu na możliwość współdziałania administracji, obywateli i biznesu mają wyjątkowo duży potencjał w zakresie zmniejszenia wydatków na funkcjonowanie biznesów udziałowców, zmniejszenie ubóstwa energetycznego regionu oraz podnoszenia atrakcyjności lokalnych terenów inwestycyjnych. Pozwalają m.in. na tworzenie w pełni autonomicznych energetycznie obszarów, co uniezależnia udziałowców od podwyżek cen prądu, gazu, czy ogrzewania oraz przerw w dostawach energii.

Lokalny biznes jako lider spółdzielni

Image

Tania energia dla wszystkich

Spółdzielnie energetyczne zapewniają dostęp do taniej, czystej energii, którą można wykorzystać do funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także zasilania miejsc wspólnych, jak oświetlenia ulic, zabytkowych budynków, fontann, skateparków itp.
Image

Dodatkowe możliwości zarabiania

Firmy-udziałowcy spółdzielni energetycznych mogą zarabiać na sprzedaży energii, a po podłączeniu do Wirtualnej Elektrowni Lerta również w programie DSR, więc pośrednio zwiększają też bezpieczeństwo energetyczne Polski.
Image

Biznes społecznie odpowiedzialny

Przedsiębiorstwa produkujące i udostępniające zieloną energię postrzegane są, jako dbające o środowisko i lokalną społeczność. Dzięki czystej energii i lokalnej infrastrukturze zmniejsza się problem ubóstwa energetycznego oraz emisja CO2 i cząstek zawieszonych powodujących smog. 

Co to jest spółdzielnia energetyczna

Image

• Co to jest spółdzielnia energetyczna

Spółdzielnia energetyczna zwana również kooperatywą energetyczną to rodzaj spółdzielni, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej (lub biogazu, albo ciepła) w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków. przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub sieci dystrybucyjnej gazowej, lub sieci ciepłowniczej.

• Warunki funkcjonowania

 • liczba członków mniejsza niż 1000,
 • produkcja energii musi pokrywać w ciągu roku min. 70% zapotrzebowania na dany rodzaj energii wszystkich członków spółdzielni,
 • moc zainstalowana elektryczna nie może być wyższa niż 10 MW, w przypadku energii ciepła nie wyższa niż 30 MW, a w przypadku produkcji biogazu 40 mln m3/rok.

• Obszar działania

Działa na obszarze jednego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub sieci dystrybucyjnej gazowej lub ciepłowniczej. Wytwórców energii w ramach spółdzielni może być kilku. Instalacje wytwórcze mogą być własnością spółdzielni lub poszczególnych jej członków. Spółdzielnie mogą działać na terenie gminy wiejskiej i miejsko-wiejskiej, lub trzech takich gmin bezpośrednio ze sobą sąsiadujących.
System zarządzania energią. Tani sposób na efektywność energetyczną.

Nowoczesna platforma
Lerta Energy Intelligence

Image
 • monitoring poboru energii,
 • analityka i porównywanie punktów poboru,
 • analiza profili energetycznych dostarcza danych przy podejmowaniu decyzji o inwestycjach termomodernizacyjnych,
 • automatyczna wymiana danych i sterowanie urządzeniami,
 • zaawanasowane opomiarowanie wszystkich mediów,
 • porównywanie wszystkich obiektów, hal, punktów i benchmarkowanie,
 • inteligentne sterowanie temperaturą,
 • koszty eksploatacji budynków niższe nawet do 40%.