fbpx

Dla kogo usługa DSR? Zarabiaj z Demand Side Response

Usługa DSR. Po ubiegłorocznych obawach związanych ze skokowym wzrostem cen energii i po czasowym uspokojeniu rynku, dziś jednym z najbardziej poszukiwanych towarów jest bezpieczeństwo. Od nieprzerwanych dostaw względnie taniej energii zależy bowiem ciągłość produkcji czy bezpieczeństwo parku maszynowego. W okresie przebiegającej w burzliwych czasach transformacji energetycznej, bezpieczeństwo może zapewnić jedynie elastyczność użytkowania energii, a jednym z jej najciekawszych narzędzi jest usługa DSR.
DSR. Ikona ładowanej baterii na dłoni, w tle wykresy

Co to jest usługa DSR?

Demand Side Response (DSR), czyli Odpowiedź Strony Popytowej to usługa polegająca na czasowym obniżeniu (lub przesunięciu w czasie) poboru mocy na wezwanie Operatora Sieci Elektroenergetycznej w zamian za wynagrodzenie. Usługa DSR jest jednym z narzędzi stabilizacji ogólnokrajowej sieci dystrybucyjnej, nie dziwi zatem, że operator sieci przesyłowych, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE) jest gotowy płacić firmom za gotowość do redukcji poboru mocy. Dlatego pieniądze z DSR wolne są od wszelkiego ryzyka, niepotrzebne są żadne opłaty na start, a wysokość wypłacanego wynagrodzenia jest gwarantowana i wypłacana nawet wtedy, gdy wezwań do redukcji nie będzie.

DSR jest zatem jednym z mechanizmów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne, poprzez zwiększenie elastyczności konsumentów energii. Co ważniejsze, na bezpieczeństwo pracują przede wszystkim sami konsumenci. To oni bowiem, na wezwanie agregatora, zmniejszają chwilowo pobór mocy z sieci, dzięki czemu wystarcza jej dla całego systemu i nie dochodzi do przerw dostawach energii.

– Operator programu docenia elastyczną postawę konsumentów – mówi Marcin Sajkiewicz, ekspert ds. efektywności energetycznej w Lercie – dlatego wszystkie przedsiębiorstwa uczestniczące w DSR otrzymują prawo do posługiwania się certyfikatem Wspieram Bezpieczeństwo Energetyczne Polski – dodaje.

Nie sposób nie zauważyć, że oprócz zmniejszenia zużycia energii, które samo w sobie generuje oszczędności, zyskuje się całkiem duże pieniądze, które de facto są odzyskaniem części zapłaconej w rachunkach opłaty mocowej (Rynek Mocy finansowany jest z tej opłaty, a wynagrodzenie wypłacane jest z jego funduszy).

Usługa DSR. Przeczytaj jak oszczędzać energię w firmie.

Dla kogo DSR?

Każdy podmiot, który w określonych godzinach może zmniejszyć lub przesunąć w czasie pobór energii o co najmniej 100 kW może skorzystać z usługi DSR. Najkorzystniej jest to zrobić za pośrednictwem agregatora, czyli podmiotu łączącego niewielkie wolumeny energii w większe całości. Taki agregator jest koncesjonowanym podmiotem na Rynku Mocy i oprócz tego, że umożliwia czerpanie korzyści z usługi DSR firmom, które samodzielnie nie spełniłyby warunków udziału, to jeszcze zazwyczaj przejmuje ryzyko związane z ewentualną nieudaną redukcją. Dodatkowo dbając o to, by uczestnicy odpowiednio wcześniej otrzymali informacje o planowanym wezwaniu do redukcji i mogli przygotować i zabezpieczyć swoje procesy produkcyjne.

Wybór agregatora jest więc sprawą istotną, jeśli chcemy bezproblemowo wziąć udział w DSR. Lerta jest jednym z największych agregatorów w Europie Środkowo-Wschodniej i tylko w Polsce agreguje w ramach wirtualnej elektrowni ponad 300 jednostek biznesowych – od dużych odbiorców energii, jak huty, grupy producenckie różnych branż, poprzez chłodnie, zakłady chemiczne, spożywcze, do stosunkowo niewielkich odbiorców, jak lokalne przetwórnie, czy gospodarstwa rolne.

DSR korzyści dla firm

Oprócz korzyści finansowych i wizerunkowych, podpisanie umowy o świadczenie usług DSR z Lertą to szereg innych korzyści, takich jak brak odpowiedzialności za nieudane redukcje czy zbyt późne zgłoszenie niedyspozycyjności, zapewnienie stabilnych dostaw energii niezależnie od bieżącego zapotrzebowania rynkowego, możliwość zgłoszenia niemożności dokonania redukcji nawet na kilka godzin przed planowanym wezwaniem do zmniejszenia poboru, a przede wszystkim unikalne elementy dodatkowe, jak moduł autorskiego systemu zarządzania energią Opłata Mocowa.

Uczestnicy usługi DSR agregowani w ramach Wirtualnej Elektrowni Lerta szczególnie cenią sobie bezpłatny dostęp do narzędzia Opłata Mocowa i do możliwości redukcji tej opłaty nawet o 83%. – przekonuje Sajkiewicz – Oferuje on zaawansowane pomiary zużycia energii wraz z raportami pokazującymi czy i na jaką ulgę może liczyć firma przy utrzymaniu bieżącej struktury konsumpcji energii. Śledzenie tych danych jest podstawą do wypracowania ewentualnych zmian w harmonogramie produkcji, aby uzyskać jak największą ulgę. – dodaje.

Chcesz przystąpić do DSR? Odwiedź stronę poświęconą tej usłudze.

Wymagania usługi DSR

DSR jest programem opartym w zamierzeniach o jak najszersze grono uczestników, dlatego też wymagania uczestnictwa nie są skomplikowane. Uczestnikiem DSR może być bowiem każdy podmiot, który spełnia przynajmniej jeden z wymienionych poniżej warunków:​

  • zdolność do redukcji lub przesunięcia w czasie zapotrzebowania na moc o min. 100 kW,​
  • praca wielozmianowa (gotowość do redukcji w godzinach 7:00-22:00),​
  • własne źródła wytwórcze (np. agregat, instalacja PV) lub magazyny energii/chłodu.​

Warunkiem koniecznym jest również posiadanie układu pomiarowego, zgodnego z zasadą TPA oraz spełnienie limitu emisji ​nie przekraczającego 550 g CO2/kWh wytworzonej energii elektrycznej.​

Facebook
Twitter
LinkedIn

Napisz do nas

Oddzwonimy, najszybciej, jak to będzie możliwe.

DSR (#11)

Lerta. Cztery osoby na zdjęciu w strojach biznesowych