Spółdzielnie energetyczne

Niezależność energetyczna.
Dla lokalnych społeczności.

Spółdzielnie energetyczne

Spółdzielnie energetyczne ze względu na możliwość współdziałania administracji, obywateli i biznesu mają wyjątkowo duży potencjał w zakresie zmniejszenia wydatków na funkcjonowanie gminy, czy powiatu, zmniejszenie ubóstwa energetycznego obywateli oraz podnoszenia atrakcyjności lokalnych terenów inwestycyjnych. Pozwalają m.in. na tworzenie w pełni autonomicznych energetycznie obszarów, co uniezależnia udziałowców od podwyżek cen prądu, gazu, czy ogrzewania.

Samorząd jako lider spółdzielni

Image

Tania energia dla wszystkich

Spółdzielnie energetyczne zapewniają dostęp do taniej, czystej energii, którą można wykorzystać do zasilania budynków i miejsc wspólnych, oświetlenia ulic, zabytkowych budynków, fontann, skateparków itp.
Image

Magnes dla inwestorów

Tereny w gminach, gdzie funkcjonują spółdzielnie energetyczne stają się atrakcyjniejsze dla inwestorów. Mogą one zarabiać na sprzedaży energii, ale również na przystąpieniu do programu DSR, więc pośrednio spółdzielnie zwiększają też bezpieczeństwo energetyczne Polski.
Image

Zrównoważony rozwój

Dzięki czystej energii i lokalnej infrastrukturze zmniejsza się problem ubóstwa energetycznego oraz emisja CO2 i cząstek zawieszonych powodujących smog. Nowoczesne rozwiązania informatyczne wspierają rozwój gmin, powiatów i miast.
System zarządzania energią. Tani sposób na efektywność energetyczną.

Nowoczesna platforma
Lerta Energy Intelligence

Image
 • monitoring poboru energii,
 • analityka i porównywanie punktów poboru,
 • analiza profili energetycznych dostarcza danych przy podejmowaniu decyzji o inwestycjach termomodernizacyjnych,
 • automatyczna wymiana danych i sterowanie urządzeniami,
 • zaawanasowane opomiarowanie wszystkich mediów,
 • porównywanie wszystkich obiektów, hal, punktów i benchmarkowanie,
 • inteligentne sterowanie temperaturą,
 • koszty eksploatacji budynków niższe nawet do 40%.

Co to jest spółdzielnia energetyczna

Image

• Co to jest spółdzielnia energetyczna

Spółdzielnia energetyczna zwana również kooperatywą energetyczną to rodzaj spółdzielni, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej (lub biogazu, albo ciepła) w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków. przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub sieci dystrybucyjnej gazowej, lub sieci ciepłowniczej.

• Warunki funkcjonowania

 • liczba członków mniejsza niż 1000,
 • produkcja energii musi pokrywać w ciągu roku min. 70% zapotrzebowania na dany rodzaj energii wszystkich członków spółdzielni,
 • moc zainstalowana elektryczna nie może być wyższa niż 10 MW, w przypadku energii ciepła nie wyższa niż 30 MW, a w przypadku produkcji biogazu 40 mln m3/rok.

• Obszar działania

Działa na obszarze jednego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub sieci dystrybucyjnej gazowej lub ciepłowniczej. Wytwórców energii w ramach spółdzielni może być kilku. Instalacje wytwórcze mogą być własnością spółdzielni lub poszczególnych jej członków. Spółdzielnie mogą działać na terenie gminy wiejskiej i miejsko-wiejskiej, lub trzech takich gmin bezpośrednio ze sobą sąsiadujących.