Lerta Energy Intelligence

Zmniejsz wydatki na energię.
W szkołach, szpitalach, urzędach.

Lerta Energy Intelligence

Lerta Energy Intelligence to platforma sprzętowo-informatyczna pozwalająca na obniżenie zużycia energii cieplnej, elektrycznej i wody w budynkach użyteczności publicznej, jak urzędy, spółki miejskie, szkoły, szpitale, obiekty sportowe i kulturalne nawet o 40%. Dodatkowo minimalizuje ślad węglowy dzięki redukcji emisji CO2 i pyłów zawieszonych tworzących smog. A wszystko to bez żadnych nakładów inwestycyjnych.

Lerta Energy Intelligence - niezbędny składnik smart city

Image

• Pomiar zużycia

System zdalnych urządzeń pomiarowych w połączeniu z inteligentnymi czujnikami monitoruje zużycie energii i wysyła dane do aplikacji sterującej co 15 minut.

• Uczący się system

Algorytmy wykorzystujące sztuczną inteligencję przewidują i optymalizują zużycie biorąc pod uwagę wiele czynników, np. prognozę pogody, ceny, profil termiczny pomieszczeń oraz liczbę osób aktualnie z nich korzystających.

• Inteligentne sterowanie

Aplikacja sterująca pozwala z poziomu przeglądarki lub smartfona sterować urządzeniami, takimi jak klimatyzatory, grzejniki, maszyny produkcyjne itp.
Czujniki temperatury, wilgotności, jakości powietrza, ruchu itp. cały czas analizują otoczenie i wysyłają dane do centralki.
Urządzenie zbiera dane z czujników, przesyła do aplikacji, z której odbiera i przekazuje polecenia do urządzeń SMART.
Inteligentne wtyczki, głowice sterujące grzejnikami i klimatyzatorami, czy smart żarówki, to tylko niektóre z wielu urządzeń, którymi sterować może Lerta Energy Intelligence.
Serce systemu stanowi aplikacja, do której dostęp możliwy jest z dowolnego urządzenia na świecie podłączonego do internetu za pomocą przeglądarki lub aplikacji mobilnej. Oprogramowanie wykorzystuje zawansowane algorytmy uczenia maszynowego, dzięki czemu możliwe jest praktycznie bezobsługowe i dedykowane do każdego pomieszczenia i urządzenia sterowanie przy jednoczesnym zachowaniu możliwości pełnej kontroli "ręcznej" przez użytkownika, zarówno z poziomu urządzeń (np. głowicy grzejnika), jak i aplikacji.

Poznaj możliwości systemu Lerty Energy Intelligence

Oszczędaj czas i pieniądze dzięki inteligentnemu zarządzaniu energią. Zbuduj wizerunek firmy dbającej o środowisko, zmniejszając emisję CO2.
Niższe koszty zużycia energii
Niższe koszty zużycia energii
Poprzez inteligentne zarządzanie grzejnikami i klimatyzatorami system zmniejsza nawet o 40% koszty eksploatacyjne w budynkach biurowych, szpitalach, szkołach, świetlicach ośrodkach kultury, obiektach rekreacyjnych i sportowych itp. Istotny element inteligentnego miasta (smart city).
Optymalizacja kosztów mediów
Optymalizacja kosztów mediów
System pozwala na zmierzenie i obniżenie kosztów zużycia mediów. Precyzyjny pomiar pomaga wyliczyć koszty energii, wody itp. z dokładnością do każdego pomieszczenia. Szczególnie przydatne staje się to przy analizie kosztów budynków rozproszonych w kilku miejscach oraz przy planowaniu inwestycji, remontów, termomodernizacji.
Optymalizacja kosztów produkcji
Optymalizacja kosztów produkcji
System pozwala na zarządzanie energią w przedsiębiorstwie oraz zmierzenie i obniżenie kosztów konkretnych procesów produkcyjnych. Precyzyjny pomiar pomaga wyliczyć jednostkową cenę wytworzenia produktu.
Redukcja emisji CO2
Redukcja emisji CO2
Instalacja systemu zmniejsza emisję CO2 do atmosfery. Zmniejszenie zużycia energii to korzyści finansowe dla Ciebie, ale też korzyści dla środowiska.
Sztuczna inteligencja
Sztuczna inteligencja
Algorytmy systemu nieustannie się uczą, analizując na bieżąco dostarczane dane. Pozwala to na lepsze przewidywanie i optymalizację kosztów zużycia energii w zależności od aktualnie panujących warunków, cen, czy pory dnia i roku.
Krok ku przyszłości
Krok ku przyszłości
Nowoczesna automatyka, najnowsze technologie, inteligentne sterowanie i realne oszczędności - to wszystko sprawia, że budynki, w których pracuje Lerta Energy Intelligence oferują wyższy standard niż tradycyjne biurowce przy dużo niższych kosztach mediów.
Monitoring procesu produkcji
Monitoring procesu produkcji
Pomiar poszczególnych maszyn daje informację o zużyciu energii, które generują, a także czy i w jakim czasie pracowały. System monitoruje przekroczenia mocy umownej i wysyła informacje do osób odpowiedzialnych za proces produkcji np w formie SMSa czy maila.
Łatwa instalacja
Łatwa instalacja
Instalacja jest bezinwazyjna, przez co prosta w montażu nawet w starych, niezmodernizowanych budynkach. Odinstalowanie systemu jest szybkie i nie powoduje uszkodzeń w budynku, co pozwala na przeprowadzenie testów, bez dodatkowych kosztów.
Automatyczne sterowanie
Automatyczne sterowanie
System na bieżąco monitoruje zużycie energii oraz informuje o nietypowych przekroczeniach. Dzięki zebranym z liczników danym dokonuje automatycznej analizy mocy zamówionej - obniża koszty lub unika przekroczeń.

Polsonic - zarządzanie energią w budynku biurowym - studium przypadku

System Lerta Energy Intelligence automatycznie steruje w biurowcu ogrzewaniem, zmniejszając zapotrzebowanie na ciepło i optymalizując jego zużycie, a z liczników energii elektrycznej odczytuje dane pozwalające na rozliczanie każdego z najemców według rzeczywistego zużycia oraz wyłapywanie anomalii w gospodarowaniu energią elektryczną.
Największym wyzwaniem była dla nas duża energochłonność dotychczasowego rozwiązania, sztywne godziny grzania budynku powodujące kary za poranne przekroczenia mocy umownej oraz czasochłonna, "ręczna" kontrola liczników.
Zainstalowaliśmy system Lerta Energy Intelligence sterujący ogrzewaniem całego budynku z podziałem na poszczególne piętra i możliwością atomatycznego doboru temperatury dla każdego pomieszczenia, krytarzy itp. Wygenerowaliśmy oszczędność energii cieplnej rzędu 22% rocznie.
Ze spółką Lerta współpracujemy od lutego 2019 roku, kiedy to wdrożyła w biurowcu Polsonic system zarządzania energią Lerta Energy Intelligence. W ramach projektu zostały zainstalowane urządzenia do pomiaru i sterowania, połączone z aplikacją do zarządzania i analizy danych. Całkowite oszczędności energii cieplnej wynoszą 22,5% w porównaniu do okresu sprzed wdrożenia systemu.

Paweł Kostrzewski, Polsonic

Wykorzystaj pełnię możliwości
Lerta Energy Intelligence

Image

Elektrownia słoneczna

Połączenie Lerta Energy Intelligence z własną elektrownią słoneczną to większe oszczędności, jeszcze mniejsza emisja CO2 i dodatkowe możliwości zarabiania.
Image

Tani prąd z wirtualnej elektrowni

Połączenie z naszą wirtualną elektrownią zapewnia m.in.możliwość zawierania umów PPA, na mocy których możesz na wiele lat zakontraktować tanią, niezależną od podwyżek cen, ekologiczną energię elektryczną.
Image

Spółdzielnie energetyczne

Gmina może stać się liderem spółdzielni energetycznej, dzięki czemu zyskują zarówno mieszkańcy, jak i sama gmina, np. bezkosztowe zasilanie oświetlenia ulic, zabytków, placów.

Modele finansowania

Image

• Pomiar zużycia

 • Klient ponosi koszty urządzeń, instalacji i konfiguracji oraz płaci niski abonament
 • Brak długoterminowych zobowiązań
 • Szybki zwrot z inwestycji
 • Potencjalnie wysokie ROI

• Abonamentowy

 • Lerta ponosi koszty urządzeń oraz utrzymania
 • Klient opłaca nieco wyższy abonament
 • Brak konieczności angażowania własnych środków
 • Dodatni bilans inwestycji od pierwszego dnia
 • Umowa na 5 lat

• Instrumenty wsparcia

Pomagamy m.in. w:
 • pozyskaniu dotacji od NFOŚiGW,
 • pozyskaniu pożyczek Jessica,
 • pozyskaniu finansowania komercyjnego (kredyty, pożyczki leasingowe),
 • we wnioskowaniu, pozyskaniu i sprzedaży białych certyfikatów.

Dzień w urzędzie
z Lerta Energy Intelligence

5:00

Wstaje nowy dzień

Ai systemu wydaje polecenie podwyższenia temperatury we wszystkich pomieszczeniach do 15oC, aby uniknąć skokowego wzrostu poboru energii mogącego narazić na kary za przekroczenie mocy umownej.

5:00

6:00

Przygotowanie na pierwszych pracowników

Pierwsze osoby rozpoczynają pracę o 7.00. System wydaje polecenie zwiększenia temperatury w korytarzach i pomieszczeniach wspólnych, np. łazienkach do 18oC. Stopniowe dogrzewanie pomieszczeń pozwala oszczędzić energię oraz spłaszczyć pik zapotrzebowania na energię. Dzięki temu unika się ewentualnych kar za przekroczenie mocy umownej.

6:30

Przygotowanie biura

O 7.30 rozpoczynają swój dzień pracy pracownicy biurowi. System podwyższa temperaturę do 22oC w biurach Wydziału Komunikacji oraz do 21oC w pozostałych biurach. Burmistrz lubi ciepło, więc temperatura zwiększana jest tu do 23oC.

6:30

7:30 - 15:30

Dzień pracy

System utrzymuje pożądaną temperaturę w każdym pomieszczeniu, sterując grzejnikami i klimatyzatorami w pełni automatycznie. Czujniki otwarcia drzwi i okien zapobiegają stratom energii w czasie wietrzenia pomieszczeń odcinając na ten czas grzanie lub klimatyzatory.

11:30

Sala sesyjna

System wie, że na 12.30 w sali sesyjnej zaplanowano dwugodzinne spotkanie Działu Promocji, a od 15.45 do 17.00 odbędzie się tam posiedzenie Rady. Temperatura w sali, do tej pory na poziomie 15oC ustawiana jest na 21oC.

11:30

18:00

Sprzątanie

System wie, że po zakończeniu pracy ma miejsce sprzątanie pomieszczeń, które trwa do 18.00. Dopiero teraz wyłącza wszystkie urządzenia energochłonne, jak klimatyzatory i obniża temperaturę pomieszczeń w taki sposób, aby pobór energii na podtrzymanie ogrzewania i na regulację temperatury w następnym dniu był jak najmniejszy.

18.00 - 20.00

Nadgodziny

Czujniki ruchu wykryły, że w pomieszczeniu głównej księgowej nie zakończono jeszcze pracy. Temperatura w tym pomieszczeniu podtrzymywana jest przez cały czas, gdy przebywają w nim ludzie.

18.00 - 20.00

20:00 - 5:00

Po pracy

Budynek pustoszeje, ostatnie biura kończą pracę. AI obniża temperaturę w budynku tak, by zminimalizować zapotrzebowanie na energię podczas, gdy nikogo nie ma oraz by przygotować się na poranne grzanie.