Position title
IT Project Manager Nr ref.: PM/LT/2023
O nas

Do naszego działu R&D, poszukujemy doświadczonej osoby która wesprze nasze zespoły w rozwoju produktów, skupionych wokół rozwijanej przez Lerta Wirtualnej Elektrowni, dedykowanych  dla wytwórców energii OZE oraz odbiorców przemysłowych. Rozwijamy własne systemy umożliwiające nam oraz naszym klientom zarządzać i monitorować fluktuacją energii, jej produkcją, magazynowaniem i zużycie. Rozwijamy narzędzia które wspierają: naszych traderów w obrocie energią z OZE na rynkach CEE, odbiorców energii w generowaniu dodatkowych zysków poprzez, udział w programach rządowych czy wdrażanie systemów zarządzania energią Lerta.

Jako firma energetyczna będąca orędownikiem zielonej rewolucji energetycznej, dążymy do podnoszenia efektywności energetycznej naszych klientów oraz zapewnienia im dodatkowych źródeł dochodu i oszczędności przez automatyzację i oferowanie usług elastyczności energetycznej. Wiąże się to z wieloma wyzwaniami, ale też z dużą satysfakcją z osiąganych wyników.

Chcemy aby osoba na tym stanowisku była w stanie połączyć obowiązki:

 • Scrum Mastera. Chcemy aby nasze zespoły miały stabilne środowisko pracy i powtarzalny dopasowany, mierzalny, efektywny proces. Poglądowe zaangażowanie: 50%
 • Project Managera. Chcemy aby osoba ta brała czynny współudział w transferze wiedzy między naszymi zespołami biznesowymi a R&D, poprzez organizację warsztatów, zbieranie i opracowywanie wymagań, przy współpracy z ProductOwnerami oraz Liderami Zespołów. Poglądowe zaangażowanie: 40%
 • Dbałość o przepływ informacji pomiędzy zespołami w dziale RnD, koordynacja współpracy pomiędzy działem RnD a pozostałymi działami firmy, okazjonalne przygotowywanie zleceń zakupowych. Poglądowe zaangażowanie: 10%

Szukamy ambitnej osoby, która pomoże nam sprawnie rozwijać nasz system, zachowując jednocześnie przyjazną atmosferę oraz kulturę wzajemnej pomocy w zespołach.

Będziesz odpowiedzialny/a za:
 • kierowanie procesem wytwarzania oprogramowania w metodykach zwinnych, scrum, kanban,
 • organizacja planowania sprintów, codziennych stand-upów oraz innych rytuałów,
 • dbanie o odpowiednie tempo prac,
 • prowadzenie metryk,
 • rozwiązywanie bieżących problemów w zespole,
 • raportowanie wyników prac zespołu,
 • wsparcie zespołu w zbieraniu wymagań dla produktu,  funkcji systemu, współpraca z Product Ownerem, Team Leaderem,
 • współudział w przygotowywaniu zadań dla zespołu,
 • przygotowywanie zleceń zakupowych dla działu R&D,
 • koordynowanie współpracy R&D z innymi działami firmy.
Idealnie jeśli posiadasz:
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku Scrum Mastera, Project Managera, w firmie o profilu IT,
 • praktyczna znajomość zwinnych metodyk zarządzania projektami: Scrum, Kanban,
 • doświadczenie w pracy z zespołami programistów web,
 • umiejętność zbierania wymagań produktowych,
 • umiejętność definiowania zadań na podstawie wymagań biznesowych,
 • doświadczenie w pracy z zespołami zdalnymi,
 • znajomość języka angielskiego B2,
 • dobra znajomość Jira poparta praktyką,
 • umiejętność dostosowania procesu do realiów firmy i zespołu.
Otrzymasz od nas:
 • oferujemy pracę zdlaną oraz elastyczny czas pracy,
 • otrzymasz konkurencyjne wynagrodzenie,
 • sam wybierzesz formę zatrudnienia: Umowę o pracę lub kontakt B2B
 • będziesz pracował w zespole z międzynarodowym doświadczeniem,
 • otrzymasz wsparcie bardziej doświadczonych kolegów,
 • pakiet medyczny Medicover oraz kartę sportową Medicover Sport,
 • indywidualne lekcje angielskiego z lektorem,
 • możliwość uczestniczenia w Programie Poleceń Pracowniczych,
 • dostęp do firmowej biblioteczki,
 • będziesz mógł skorzystać z ubezpieczenia na życie.
Klauzula informacyjna

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lerta Technology sp.zo.o. z siedzibą w Poznaniu (61-622) przy ul. Naramowickiej 76.
2) Kontakt z Lerta Technology sp.zo.o. jest możliwy poprzez adres e-mail kod@lerta.energy lub pisemnie na ww. adres
3) Administrator pozyskał następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, informacje o doświadczeniu zawodowym, informacje o wykształceniu i zainteresowaniach. Dane zostały pozyskane od Pani/Pana za pośrednictwem portali z ogłoszeniami o pracę (np. pracuj.pl, praca.pl, pracahandlowiec.pl, olx.pl), za pośrednictwem portali społecznościowych (np. LinkedIN), zakładkę kariera na stronie internetowej www.lerta.energy
4) Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane:
a) w przypadku rekrutacji, w ramach której dojść ma do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Lerta Technology sp.zo.o. jako potencjalnym pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
b) w przypadku rekrutacji, w ramach której ma dość do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań przed ewentualnym zawarciem umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Lerta Technology sp.zo.o. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Lerta Technology sp.zo.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Lerta Technology sp.zo.o. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji - nie dłużej niż 2 lata od momentu wyrażenia zgody, bądź do czasu jej cofnięcia.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.
8) Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
10) Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi aplikację na wskazane stanowisko.

Employment Type
Full-time, Kontrakt B2B
Industry
R&D
Job Location
Remote work possible
Close modal window

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!