A hírlevél szolgáltatás feltételei - Lerta

A hírlevél szolgáltatás feltételei

1 [Általános rendelkezések]
A jelen Hírlevél szolgáltatás (a továbbiakban: Hírlevél) Általános Szerződési Feltételei a Lerta SA (a továbbiakban: Szolgáltató), székhelye: Poznań, Wilczak utca 49. (61-623), bejegyezve az Országos Bírósági Nyilvántartásba KRS szám alatt: 0000848411, ÁFA szám: 9721266595, alaptőkéje 135 810,72 PLN, elektronikus levélben történő tartalomszolgáltatás részletes szabályait határozzák meg.
A hírlevél-szolgáltatás használatához internet-hozzáférésre és elektronikus levelezési címre (e-mail) van szükség, míg a szabványos operációs rendszeren és a szabványos webböngészőn kívül nincs szükség különleges technikai követelményekre.
2 [A szolgáltatás tárgya].
A hírlevél szolgáltatás lényege, hogy a Lerta SA a szolgáltató ajánlataival, promócióival és híreivel kapcsolatos információkat tartalmazó üzeneteket küld az ügyfél által megadott elektronikus levelezési címre (e-mail).
Azzal, hogy a felhasználó szerződést köt a szolgáltatóval hírszolgáltatás nyújtására, a regisztrációs űrlapon megadott elektronikus levelezési címét (e-mail) a fenti rendelkezésekben említett üzenetek küldésére bocsátja rendelkezésre.
A hírlevél-szolgáltatás a hírlevél-szolgáltatási szerződés megkötésének pillanatától kezdődik.
A hírlevélről való leiratkozáshoz a felhasználónak a kapott hírlevél láblécében található linkre (link) kell kattintania.
3 [Felhasználási feltételek].
A hírlevél szolgáltatás ingyenes.
A hírlevél szolgáltatást bárki igénybe veheti, aki a honlapon a lerta.energy domain alatt a hírlevél résznél megadja e-mail címét, majd a “Feliratkozás” gombra kattint. A gombra kattintva a megadott e-mail cím elküldésre kerül a szolgáltatónak, és a hírlevél szolgáltatás aktiválódik.
A hírlevél a Lerta SA információs, promóciós vagy reklámtartalmát tartalmazza. A hírlevél szolgáltatás grafikai elemei és tartalma a szolgáltató vagy harmadik felek szerzői vagy egyéb jogai alá tartoznak, és törvényi védelem alatt állnak. Ezek másolása, módosítása és rendeltetésellenes és/vagy a szolgáltató beleegyezése nélküli felhasználása törvénysértésnek minősülhet.
4 [Személyes adatok].
A hírlevél szolgáltatás nyújtása céljából feldolgozott személyes adatok adatkezelője a Lerta SA.
A személyes adatok feldolgozása a hírlevél szolgáltatás nyújtásához megadott e-mail cím alapján történik.
A Lerta SA a személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően és kizárólag a hírlevél szolgáltatással kapcsolatos célokból (hírekről, termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztatás) kezeli.
Adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben az adatkezelővel a következő e-mail címen lehet kapcsolatba lépni: kdo@lerta.energy.
A személyes adatok megadása önkéntes, de a hírlevél szolgáltatáshoz szükséges.
A személyes adatokat a hírlevél fogadására vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig, illetve ezen időszakot követően az adatkezelő jogos érdeke alapján (pl. követelésekkel szembeni védelem) tárolják.
A szolgáltató biztosítja, hogy azok a személyek, akiknek a személyes adatait kezeli, gyakorolják a törvény szerinti jogaikat, beleértve a személyes adatokhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez, módosításához, törléséhez vagy továbbításához való jogot, valamint a személyes adatok kezelésének korlátozását kérni és az ilyen adatkezelés ellen a vonatkozó jogszabályokban meghatározott elvek alapján tiltakozni. Bármely személy, akinek az adatait feldolgozták, jogosult panaszt tenni a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnökénél.
A személyes adatok megadása önkéntes, de a fent említett célokból szükséges.
A hírlevél-szolgáltatás felhasználóinak joguk van hozzáférni adataik tartalmához, valamint joguk van kérni azok helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, az adathordozhatósághoz való jogot, az adataik kezelése elleni tiltakozáshoz való jogot és az adatvédelmi hatóság elnökénél történő panasztételhez való jogot az RDPD-ben meghatározott elvekkel összhangban.
A hírlevél szolgáltatás felhasználóinak jogukban áll bármikor visszavonni a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulásukat. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.
Az előfizetőkre vonatkozó személyes adatokat a Lerta SA megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedések alkalmazásával védi az illetéktelen személyek számára történő felfedésükkel, valamint az említett adatok és információk felfedésével, elvesztésével vagy jogosulatlan megváltoztatásával szemben.
A Hírlevél szolgáltatás nyújtásával összefüggésben megadott személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kérdésekben, amelyek nem tartoznak a jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá, az Adatvédelmi Szabályzat vonatkozó rendelkezései alkalmazandók, amelynek tartalma a https://lerta.energy/polityka-prywatnosci.html oldalon érhető el.
5 [Panaszok].
A hírlevél szolgáltatással kapcsolatos panaszokat a info@lerta.energy e-mail címre, postai úton közvetlenül a Lerta SA-hoz kell benyújtani.
A panasznak tartalmaznia kell a panaszt tevő személy adatait, a panasz eredményéről szóló tájékoztatás megküldéséhez szükséges információkat, valamint annak leírását, hogy a Hírlevél-szolgáltatásban milyen szabálytalanságok merültek fel, és mit várnak a panasz megoldásától.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Napisz do nas

Oddzwonimy, najszybciej, jak to będzie możliwe.

DSR (#11)

Lerta. Cztery osoby na zdjęciu w strojach biznesowych