Position title
Back Office Specialist Nr ref.: BO/LP/2023
Będziesz odpowiedzialny/a za:
 • aktywny udział w okresach zagrożenia na rynku mocy poprzez ograniczenie zapotrzebowania na moc w czasie krytycznego obciążenia systemu energetycznego,
 • stały kontakt z klientami zewnętrznymi oraz wewnątrz organizacji,
 • współpracę z instytucjami zewnętrznymi takimi jak OSD, OSP,
 • zapewnianie profesjonalnej obsługi klienta oraz budowanie silnych i opartych na zaufaniu relacji z klientami,
 • stałe edukowanie oraz prowadzenie szkoleń dla klientów oraz partnerów,
 • weryfikację kompletności i poprawności dokumentów dostarczanych przez klientów,
 • prowadzenie archiwum (analogowego i cyfrowego) umów oraz innych dokumentów dotyczących klientów, partnerów, agentów w zakresie sprzedaży usług,
 • rozliczanie klientów i partnerów,
 • przeprowadzanie analiz profilu zużycia energii elektrycznej,
 • raportowanie wykonywanych zadań.
Idealnie jeśli posiadasz:
 • minimum rok doświadczenia w pracy w dziale Back Office, sprzedaży lub wsparciu sprzedaży, preferowane na rynku odnawialnych źródeł energii,
 • biegłą znajomość języka polskiego (min. C1) oraz komunikatywną znajomość języka angielskiego (min. B2),
 • podstawową znajomość programu Microsoft Excel (np. wyszukaj pionowo, funkcje jeżeli),
 • dobrą znajomość obsługi komputera,
 • wysoką świadomość biznesową - wymagamy szybkiego działania, kiedy jest to potrzebne,
 • umiejętność zapewniania skutecznej obsługi klienta,
 • świetną organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole,
 • logiczne podejście do wykonywania zadań.
Duży plus za:
 • doświadczenie we współpracy z OSD, OSP w Polsce.
Otrzymasz od nas:
 • udział w realizacji zadań przyjaznych środowisku zmieniających oblicze naszego kraju,
 • naukę od doświadczonych członków zespołu oraz możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w szybko rozwijającej się, międzynarodowej firmie,
 • pakiet Medyczny Medicover i kartę Medicover Sport,
 • kursy językowe i szkolenia,
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,
 • dostęp do biblioteczki online,
 • 1 dzień CSR w roku poświęcony na działania wolontariackie lub inne ważne społecznie,
 • wydarzenia firmowe i spotkania integracyjne w międzynarodowym gronie,
 • umowę o pracę,
 • niezbędne narzędzia pracy: telefon komórkowy, laptop.
Klauzula informacyjna
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lerta Poland sp.zo.o. z siedzibą w Poznaniu (61-622) przy ul. Naramowickiej 76.
 2. Kontakt z Lerta Poland jest możliwy poprzez adres e-mail kod@lerta.energy lub pisemnie na ww. adres.
 3. Administrator pozyskał następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, informacje o doświadczeniu zawodowym, informacje o wykształceniu i zainteresowaniach.
 4. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane:
  a) w przypadku rekrutacji, w ramach której dojść ma do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Lerta Poland jako potencjalnym pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
  b) w przypadku rekrutacji, w ramach której ma dość do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań przed ewentualnym zawarciem umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO); d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Lerta Poland – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Lerta Poland (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Lerta Poland w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji - nie dłużej niż 2 lata od momentu wyrażenia zgody, bądź do czasu jej cofnięcia.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.
 8. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 10. Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi aplikację na wskazane stanowisko.
Employment Type
Full-time
Dział
Back & Front Office
Job Location
Poznań
Close modal window

Position: Back Office Specialist Nr ref.: BO/LP/2023

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!