Stanowisko
Doradca Klienta biznesowego ds. efektywności energetycznej nr ref. DKB/LP/2022
Będziesz odpowiedzialny/a za:
 • aktywne pozyskiwanie i efektywną obsługę klientów z sektora biznesu i gospodarstw rolnych,
 • sprzedaż instalacji fotowoltaicznych oraz rozwiązań i usług energetycznych takich jak m.in. DSR, LEI do Klientów biznesowych i gospodarstw rolnych,
 • przygotowywanie ofert i kalkulacji oraz wniosków i umów na finansowanie inwestycji,
 • negocjowanie warunków i zawieranie umów z Klientami,
 • wykonywanie audytu przed realizacją inwestycji oraz oszacowanie potencjalnych korzyści dla klienta,
 • raportowanie wyników sprzedaży.
Idealnie jeśli posiadasz:
 • kilkuletnie doświadczenia w aktywnej sprzedaży produktów lub usług dla klientów B2B,
 • doświadczenie w branży OZE a szczególnie w sprzedaży instalacji PV dla klienta biznesowego lub efektywności energetycznej (sprzedaż energii i rozwiązań okołoenergetycznych, audycie energetycznym),
 • umiejętności negocjacyjne i sprzedażowe poparte wynikami,
 • ambicja i determinacja w działaniu,
 • motywacja do bezpośredniej pracy z klientem i gotowość do rozwoju sprzedaży,
 • nastawienie na rozwiązywanie problemów – gdy pojawia się problem to szukasz nie wymówek, tylko rozwiązania,
 • ukierunkowanie na realizację zadań i celów oraz osiąganie wysokich wyników sprzedażowych,
 • gotowość do odbywania częstych podróży służbowych,
 • prawo jazdy kat. B.
Otrzymasz od nas:
 • stabilne warunki zatrudnienia oraz pracę w dniach i godzinach roboczych,
 • wynagrodzenie podstawowe plus atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne,
 • możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturze sprzedażowej,
 • przejrzysty system prowizyjny,
 • niezbędne narzędzia do pracy: auto służbowe, karta paliwowa, telefon, laptop,
 • pełne wsparcie na każdym etapie realizacji sprzedaży,
 • bezpłatne szkolenia z zakresu nowych technologii,
 • bezpośredni kontakt do ekspertów tworzących nasze rozwiązania,
 • prywatną opiekę medyczną oraz dofinansowaną kartę sportową,
 • możliwość wzięcia udziału w Programie Poleceń Pracowniczych,
 • dostęp do firmowej biblioteczki online,
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie,
 • zajęcia z lektorem języka angielskiego,
 • formę zatrudnienia: umowa B2B.
Klauzula informacyjna
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lerta Poland sp.zo.o. z siedzibą w Poznaniu (61-622) przy ul. Naramowickiej 76.
 2. Kontakt z Lerta Poland sp.zo.o. jest możliwy poprzez adres e-mail kod@lerta.energy lub pisemnie na ww. adres.
 3. Administrator pozyskał następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, informacje o doświadczeniu zawodowym, informacje o wykształceniu i zainteresowaniach. Dane zostały pozyskane od Pani/Pana za pośrednictwem portali z ogłoszeniami o pracę (np. pracuj.pl, praca.pl, pracahandlowiec.pl, olx.pl), za pośrednictwem portali społecznościowych (np. LinkedIN), zakładkę kariera na stronie internetowej www.lerta.energy
 4. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane: a) w przypadku rekrutacji, w ramach której dojść ma do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Lerta Poland sp.zo.o. jako potencjalnym pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit c RODO); b) w przypadku rekrutacji, w ramach której ma dość do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań przed ewentualnym zawarciem umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit b RODO); c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO); d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Lerta Poland sp.zo.o. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Lerta Poland sp.zo.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Lerta Poland sp.zo.o. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji - nie dłużej niż 2 lata od momentu wyrażenia zgody, bądź do czasu jej cofnięcia.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO. 7) Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 9. Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi aplikację na wskazane stanowisko.
Forma zatrudnienia
Umowa B2B
Dział
Sales B2B
Miejsce pracy
cała Polska
Close modal window

Position: Doradca Klienta biznesowego ds. efektywności energetycznej nr ref. DKB/LP/2022

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!