Position title
Golang Backend Developer Nr ref.: GBD/LT/2022
O nas:

Poszukujemy programistów backend, którzy dołączą do naszego zespołu. Budujemy system oparty na mikroserwisach i w dużej mierze na komunikacji asynchronicznej. Będziesz rozwijać indywidualne serwisy, brać udział w rozwiązywaniu wyzwań architektonicznych i dokonywaniu wyborów projektowych. Będziesz także na co dzień implementował API HTTP, zapytania do baz danych i obsługiwał komunikację AMQP w istniejących i nowych serwisach. Będziesz pracował nie tylko z klasycznymi danymi reprezentującymi procesy biznesowe, ale również z danymi typu timeseries. Nasz system obraca się wokół danych pomiarowych i podejmowania decyzji w oparciu o te dane. Serwisy rozwijamy głównie w Go, ale używamy również języków Java, Python i Javascript.

Będziesz odpowiedzialny/a za:
 • tworzenie wysokiej jakości oprogramowania rozproszonego w architekturze mikroserwisowej,
 • realizowanie code review dla innych członków zespołu,
 • przygotowywanie modeli i opisów technicznych dla zadań,
 • zapewnienie odpowiedniego poziomu dokumentacji systemu i oprogramowaniu.
Idealnie jeśli posiadasz:
 • min. 3 letnie doświadczenie w programowaniu backend,
 • doświadczenie w programowaniu w języku Go,
 • znajomość Microservices,
 • jesteś osobą proaktywną oraz grasz zespołowo,
 • jesteś chętny do uczestniczenia w procesie projektowania rozwiązań, stosowanych w systemie,
 • znasz język angielski w stopniu komunikatywnym.
Duży plus za:
 • znajomość zasad projektowania REST,
 • znajomość RabbitMQ, Kubernetes, MongoDB, Kafka,
 • doświadczenie w programowaniu w języku Java.
Otrzymasz od nas:
 • oferujemy pracę zdlaną oraz elastyczny czas pracy,
 • otrzymasz konkurencyjne wynagrodzenie,
 • sam wybierzesz formę zatrudnienia: Umowę o pracę lub kontakt B2B
 • będziesz pracował w zespole z międzynarodowym doświadczeniem,
 • otrzymasz wsparcie bardziej doświadczonych kolegów,
 • pakiet medyczny Medicover oraz kartę sportową Medicover Sport,
 • indywidualne lekcje angielskiego z lektorem,
 • możliwość uczestniczenia w Programie Poleceń Pracowniczych,
 • dostęp do firmowej biblioteczki,
 • będziesz mógł skorzystać z ubezpieczenia na życie.
Klauzula informacyjna

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lerta Technology sp.zo.o. z siedzibą w Poznaniu (61-622) przy ul. Naramowickiej 76.
2) Kontakt z Lerta Technology sp.zo.o. jest możliwy poprzez adres e-mail kod@lerta.energy lub pisemnie na ww. adres
3) Administrator pozyskał następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, informacje o doświadczeniu zawodowym, informacje o wykształceniu i zainteresowaniach. Dane zostały pozyskane od Pani/Pana za pośrednictwem portali z ogłoszeniami o pracę (np. pracuj.pl, praca.pl, pracahandlowiec.pl, olx.pl), za pośrednictwem portali społecznościowych (np. LinkedIN), zakładkę kariera na stronie internetowej www.lerta.energy
4) Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane:
a) w przypadku rekrutacji, w ramach której dojść ma do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Lerta Technology sp.zo.o. jako potencjalnym pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
b) w przypadku rekrutacji, w ramach której ma dość do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań przed ewentualnym zawarciem umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Lerta Technology sp.zo.o. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Lerta Technology sp.zo.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Lerta Technology sp.zo.o. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji - nie dłużej niż 2 lata od momentu wyrażenia zgody, bądź do czasu jej cofnięcia.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.
8) Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
10) Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi aplikację na wskazane stanowisko.

Employment Type
Full-time, kontrakt B2B
Dział
R&D
Job Location
Remote work possible
Close modal window

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!