Position title
Junior IT Project Manager Nr ref.: JPM/LT/2022
O nas:

Do naszego działu R&D poszukujemy osoby, która wesprze nasze zespoły w integracjach międzysystemowych z podmiotami zewnętrznymi, zarządzaniu drobnymi projektami wdrożeniowymi i przepływem informacji.

Rozwijamy własne systemy umożliwiające nam oraz naszym klientom zarządzać i monitorować fluktuacją energii, jej generacją, magazynowaniem i zużyciem. Rozwijamy narzędzia, które: wspierają naszych traderów w obrocie energią z OZE na rynkach CEE, pozwalają odbiorcom energii na generowanie dodatkowych przychodów poprzez realizację usług systemowych oraz generują oszczędności przez systemy zarządzania energią.

Jako firma energetyczna będąca orędownikiem zielonej rewolucji energetycznej, dążymy do podnoszenia efektywności energetycznej naszych klientów oraz zapewnienia im dodatkowych źródeł dochodu i oszczędności przez automatyzację i oferowanie usług elastyczności energetycznej. Wiąże się to z wieloma wyzwaniami, ale też z dużą satysfakcją z osiąganych wyników.
Szukamy ambitnej osoby, która pomoże nam sprawnie realizować projekty, zachowując jednocześnie przyjazną atmosferę oraz kulturę wzajemnej pomocy w zespołach.

Będziesz odpowiedzialny/a za:
 • Kierowanie projektami informatycznymi w zakresie integracji z systemami zewnętrznymi, dbałość o wymagania formalne;
 • Kierowanie projektami wdrożeniowymi w zakresie zbierania danych pomiarowych z urządzeń zlokalizowanych u klientów;
 • Koordynacja prac podwykonawców, m.in: software house, realizujących prace zlecone dla działu R&D Lerta;
 • Wsparcie managerów i liderów zespołów w zakresie operacyjnym;
 • Dbałość o przepływ informacji pomiędzy zespołami w R&D;
 • Raportowanie statusów realizacji projektów;
 • Koordynowanie współpracy R&D z innymi działami w organizacji;
 • Tworzenie procesów dla prac wdrożeniowych i integracyjnych w ramach działu;
 • Przygotowywanie zleceń zakupowych dla działu R&D;
 • Wsparcie zespołów w procesach zakupowych;
 • W przyszłości, zarządzanie dużym projektem badawczo - rozwojowym w obszarze Energy/ IT/ ML.
Idealnie jeśli posiadasz:
 • Co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku Project Managera w firmie z obszaru IT;
 • Znajomość języka angielskiego minimum B+, pozwalająca na płynną komunikację z klientem zagranicznym;
 • Umiejętność pracy wielowątkowej, realizacji kilku drobnych projektów w tym samym czasie;
 • Wysoki poziom samodzielności i organizacji pracy własnej;
 • praktyczna znajomość  metodyk zarządzania projektami: Scrum, Kanban, Waterfall;
 • Dobra znajomość oprogramowania Jira, poparta praktyką.
Duży plus za:
 • Umiejętność estymowania czasu potrzebnego na realizację zaplanowanych zadań;
 • Doświadczenie w złożonych projektach.
Otrzymasz od nas:
 • Oferujemy pracę zdalną oraz elastyczny czas pracy;
 • Sam wybierzesz formę zatrudnienia: Umowę o pracę lub kontakt B2B;
 • Będziesz pracował w zespole z międzynarodowym doświadczeniem;
 • Otrzymasz wsparcie bardziej doświadczonych kolegów;
 • Pakiet medyczny Medicover oraz kartę sportową Medicover Sport;
 • Indywidualne lekcje angielskiego z lektorem;
 • Możliwość uczestniczenia w Programie Poleceń Pracowniczych;
 • Dostęp do firmowej biblioteczki;
 • Będziesz mógł skorzystać z ubezpieczenia na życie.
Klauzula informacyjna

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lerta Technology sp.zo.o. z siedzibą w Poznaniu (61-622) przy ul. Naramowickiej 76.
2) Kontakt z Lerta Technology sp.zo.o. jest możliwy poprzez adres e-mail kod@lerta.energy lub pisemnie na ww. adres
3) Administrator pozyskał następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, informacje o doświadczeniu zawodowym, informacje o wykształceniu i zainteresowaniach. Dane zostały pozyskane od Pani/Pana za pośrednictwem portali z ogłoszeniami o pracę (np. pracuj.pl, praca.pl, pracahandlowiec.pl, olx.pl), za pośrednictwem portali społecznościowych (np. LinkedIN), zakładkę kariera na stronie internetowej www.lerta.energy
4) Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane:
a) w przypadku rekrutacji, w ramach której dojść ma do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Lerta Technology sp.zo.o. jako potencjalnym pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
b) w przypadku rekrutacji, w ramach której ma dość do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań przed ewentualnym zawarciem umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Lerta Technology sp.zo.o. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Lerta Technology sp.zo.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Lerta Technology sp.zo.o. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji - nie dłużej niż 2 lata od momentu wyrażenia zgody, bądź do czasu jej cofnięcia.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.
8) Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
10) Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi aplikację na wskazane stanowisko.

Employment Type
Full-time, kontrakt B2B
Dział
R&D
Job Location
Remote work possible
Close modal window

Position: Junior IT Project Manager Nr ref.: JPM/LT/2022

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!