Position title
Prawnik In-house Nr ref: PIH/LP/2023
Będziesz odpowiedzialny/a za:

Będziesz odpowiedzialny za świadczenie obsługi prawnej w charakterze
prawnika in-house w języku polskim i angielskim:

 • bieżące doradztwo prawne w ramach działalności prowadzonej przez Spółki Grupy,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów z zakresu działalności Spółek Grupy, przygotowywanie opinii prawnych i rekomendacji, udział w spotkaniach i negocjacjach,
 • przygotowywanie dokumentów korporacyjnych, wniosków i pism urzędowych,
 • współpracę w tworzeniu wewnętrznych aktów prawnych (regulaminów, procedur, polityk itp.),
 • monitorowanie zmian w przepisach i aktach prawnych mających wpływ na funkcjonowanie Spółek Grupy,
 • współpracę z kancelariami zewnętrznymi obsługującymi Spółki Grupy w Polsce i za granicą.
Idealnie jeśli posiadasz:
 • wykształcenie wyższe prawnicze – magister prawa,
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu wskazanych powyżej obowiązków jako prawnik w kancelarii prawnej lub na stanowisku in-house,
 • bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (w tym terminologii prawniczej),
 • dużą samodzielność w działaniu, bardzo dobrą organizację pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i zarządzania kilkoma projektami jednocześnie,
 • nastawienie na realizację zadań i proponowanie rozwiązań.
Duży plus za:
 • doświadczenie w pracy w międzynarodowej organizacji,
 • doświadczenie zawodowe w obszarze działalności prowadzonej przez Spółki Grupy.
Otrzymasz od nas:
 • Pracę w dynamicznej organizacji nastawionej na rozwój,
 • Pakiet medyczny Medicover,
 • Zajęcia z lektorem języka angielskiego,
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie,
 • Dostęp do firmowej biblioteczki online,
 • Możliwość udziału w Programie Poleceń Pracowniczych,
 • Kartę sportową Medicover Sport,
 • formę współpracy Umowę o pracę,
 • niezbędne narzędzia pracy (telefon komórkowy, laptop).

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lerta Poland sp.zo.o. z siedzibą w Poznaniu (61-622) przy ul. Naramowickiej 76.
2) Kontakt z Lerta Poland sp.zo.o. jest możliwy poprzez adres e-mail kod@lerta.energy lub pisemnie na ww. adres.
3) Administrator pozyskał następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, informacje o doświadczeniu zawodowym, informacje o wykształceniu i zainteresowaniach. Dane zostały pozyskane od Pani/Pana za pośrednictwem portali z ogłoszeniami o pracę (np. pracuj.pl, praca.pl, pracahandlowiec.pl, olx.pl), za pośrednictwem portali społecznościowych (np. LinkedIN), zakładkę kariera na stronie internetowej www.lerta.energy
3) Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane:
a) w przypadku rekrutacji, w ramach której dojść ma do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Lerta Poland sp.zo.o. jako potencjalnym pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
b) w przypadku rekrutacji, w ramach której ma dość do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań przed ewentualnym zawarciem umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Lerta Poland sp.zo.o. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Lerta Poland sp.zo.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Lerta Poland sp.zo.o. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
5) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji - nie dłużej niż 2 lata od momentu wyrażenia zgody, bądź do czasu jej cofnięcia.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.
7) Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
9) Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi aplikację na wskazane stanowisko.

Employment Type
Full-time
Dział
Legal
Job Location
Poznań
Close modal window

Position: Prawnik In-house Nr ref: PIH/LP/2023

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!