Position title
Python Developer (Embedded) nr ref.: PDE/LT/2022
O nas:

Dołączając do zespołu Embedded, będącego częścią działu RnD, będziesz odpowiedzialny/a za rozwijanie i utrzymywanie oprogramowania dla urządzeń lokalnych, zlokalizowanych u naszych klientów, odpowiedzialnych za zbieranie i przekazywanie danych do systemu. Tak zebrane dane pomiarowe nt. konsumpcji i generacji energii, stanowią punkty wyjcia do budowania analiz, które ostatecznie prezentowane zostają, za pośrednictwem naszej Platformy i aplikacji klienckich. Wykorzystujące te dane rozwijamy m.in,  nasz System Zarządzania Energią oraz wspieramy naszych traderów w obrocie energią z OZE,  na rynku. Swoje usługi dostarczamy na rynkach CEE.

Pracując z nami dostajesz możliwość rozwijania własnych pomysłów, współpracy w zespole i szeroką przestrzeń do samodzielnej pracy. Będziesz miał/a realny wpływ na kształt naszych produktów poprzez zespołowe podejście do budowania koncepcji technologicznych.

Zespół Lerta jest umotywowany potrzebą poprawienia otaczającego nas świata przez optymalizację zużycia energii i lepsze wykorzystanie dostępnych danych i zasobów. Cechą wspólną całego zespołu Lerta jest chęć nauki i doskonalenia. Dzięki takiej filozofii, cały czas bardzo szybko rośniemy i zdobywamy uznanie na rynku. W efekcie czego, realizujemy wizję bardziej zielonej przyszłości.  Obecnie nasz zespół to około 50 koleżanek i kolegów pracujących w kilku zespołach: IT, Data Science, Hardware, Sprzedaży, Origination Trading, Wdrożenia, Marketing.

Będziesz odpowiedzialny/a za:
 • wytwarzanie oprogramowanie dla systemów wbudowanych działających pod kontrolą systemu Linux. Systemy: IoT, IIoT, Pomiar zużycia mediów, Systemy zarządzania energią dla przemysłu,
 • rozwój, utrzymanie i testowanie istniejącego kodu,
 • research, analiza i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.
Idealnie jeśli posiadasz:
 • min. 4 letnie doświadczenie na pokrewnym stanowisku,
 • doświadczenie w programowaniu w języku python - min. 4 lata,
 • sprawne poruszanie się w systemie Linux (praca w powłoce, lokalnie i przez ssh),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
Duży plus za:
 • znajomość systemów do budowania obrazu firmware’u np. Buildroot,
 • podstawowa wiedza o protokołach: Modbus RTU/TCP, IEC 61850,
 • doświadczenie z modułami transmisji danych w sieci WiFi,
 • doświadczenie we współpracy z urządzeniami typu, modem LTE, Gateway, m.in. Teltonika,
 • doświadczenie w pracy z OpenWRT OS,
 • wiedzę w zakresie rozwiązań rynkowych urządzeń typu: IoT, IIoT, Smart Metering,
 • doświadczenie w programowaniu w języku JAVA, C++.

 

Otrzymasz od nas:
 • oferujemy pracę zdlaną oraz elastyczny czas pracy,
 • będziesz pracował w zespole z międzynarodowym doświadczeniem,
 • otrzymasz wsparcie bardziej doświadczonych kolegów,
 • pakiet medyczny Medicover oraz kartę sportową Medicover Sport,
 • indywidualne lekcje angielskiego z lektorem,
 • możliwość uczestniczenia w Programie Poleceń Pracowniczych,
 • dostęp do firmowej biblioteczki,
 • będziesz mógł skorzystać z ubezpieczenia na życie.
Klauzula informacyjna

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lerta Technology sp.zo.o. z siedzibą w Poznaniu (61-622) przy ul. Naramowickiej 76.
2) Kontakt z Lerta Technology sp.zo.o. jest możliwy poprzez adres e-mail kod@lerta.energy lub pisemnie na ww. adres
3) Administrator pozyskał następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, informacje o doświadczeniu zawodowym, informacje o wykształceniu i zainteresowaniach. Dane zostały pozyskane od Pani/Pana za pośrednictwem portali z ogłoszeniami o pracę (np. pracuj.pl, praca.pl, pracahandlowiec.pl, olx.pl), za pośrednictwem portali społecznościowych (np. LinkedIN), zakładkę kariera na stronie internetowej www.lerta.energy
4) Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane:
a) w przypadku rekrutacji, w ramach której dojść ma do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Lerta Technology sp.zo.o. jako potencjalnym pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
b) w przypadku rekrutacji, w ramach której ma dość do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań przed ewentualnym zawarciem umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Lerta Technology sp.zo.o. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Lerta Technology sp.zo.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Lerta Technology sp.zo.o. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji - nie dłużej niż 2 lata od momentu wyrażenia zgody, bądź do czasu jej cofnięcia.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.
8) Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
10) Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi aplikację na wskazane stanowisko.

Employment Type
Kontrakt B2B
Dział
R&D
Job Location
Remote work possible
Close modal window

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!