Position title
Remote QA Engineer Nr ref.: STE/LT/2022
O nas:

Poszukujemy doświadczonych testerów, którzy dołączą do naszego zespołu. Budujemy system oparty na mikroserwisach i na komunikacji asynchronicznej. Będziesz odpowiedzialny za testowanie systemów rozproszonych, REST API oraz aplikacji web. Nasz system przetwarza głównie dane pomiarowe i na ich podstawie pomaga użytkownikom w podejmowaniu decyzji. Budujemy nasz system do użytku wewnętrznego oraz dla naszych klientów. Wykorzystujemy go do zarządzania zasobami energetycznymi, komunikacji z naszymi klientami i do rozliczeń. System dedykowany dla naszych klientów pomaga im zarządzać energią wewnątrz ich obiektów.

Będziesz odpowiedzialny/a za:
 • przygotowanie scenariuszy testowych,
 • implementacja testów automatycznych dla nowych funkcji systemu,
 • testowanie systemów komunikujących się asynchronicznie (AMQP, MQTT, Kafka),
 • pisanie i utrzymywanie skryptów pomocniczych do testów,
 • testowanie systemów komunikujących się synchronicznie (REST),
 • wykonywanie testów w środowisku mikroserwisów,
 • rozwój i utrzymanie infrastruktury do testów automatycznych (integracje i e2e).
Idealnie jeśli posiadasz:
 • minimum 3 lata doświadczenia w tworzeniu testów automatycznych dla aplikacji webowych,
 • umiejętność programowania w dowolnym współczesnym języku programowania (preferowane: golang, python, javascript, java),
 • znajomość Node.js, Cypress, JavaScript.
Otrzymasz od nas:
 • oferujemy pracę zdlaną oraz elastyczny czas pracy,
 • otrzymasz konkurencyjne wynagrodzenie,
 • sam wybierzesz formę zatrudnienia: Umowę o pracę lub kontakt B2B,
 • będziesz pracował w zespole z międzynarodowym doświadczeniem,
 • otrzymasz wsparcie bardziej doświadczonych kolegów,
 • pakiet medyczny Medicover oraz kartę sportową Medicover Sport,
 • indywidualne lekcje angielskiego z lektorem,
 • możliwość uczestniczenia w Programie Poleceń Pracowniczych,
 • dostęp do firmowej biblioteczki,
 • będziesz mógł skorzystać z ubezpieczenia na życie.
Klauzula informacyjna

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lerta Technology sp.zo.o. z siedzibą w Poznaniu (61-622) przy ul. Naramowickiej 76.
2) Kontakt z Lerta Technology sp.zo.o. jest możliwy poprzez adres e-mail kod@lerta.energy lub pisemnie na ww. adres
3) Administrator pozyskał następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, informacje o doświadczeniu zawodowym, informacje o wykształceniu i zainteresowaniach. Dane zostały pozyskane od Pani/Pana za pośrednictwem portali z ogłoszeniami o pracę (np. pracuj.pl, praca.pl, pracahandlowiec.pl, olx.pl), za pośrednictwem portali społecznościowych (np. LinkedIN), zakładkę kariera na stronie internetowej www.lerta.energy
3) Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane:
a) w przypadku rekrutacji, w ramach której dojść ma do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Lerta Technology sp.zo.o. jako potencjalnym pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
b) w przypadku rekrutacji, w ramach której ma dość do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań przed ewentualnym zawarciem umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Lerta Technology sp.zo.o. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Lerta Technology sp.zo.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Lerta Technology sp.zo.o. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji - nie dłużej niż 2 lata od momentu wyrażenia zgody, bądź do czasu jej cofnięcia.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.
8) Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
10) Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi aplikację na wskazane stanowisko.

Employment Type
Full-time, Kontrakt B2B
Dział
R&D
Job Location
Remote work possible
Close modal window

Position: Remote QA Engineer Nr ref.: STE/LT/2022

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!