Position title
Junior Research Analyst /Research Analyst Nr ref.: JRA/LPP/2023
Będziesz odpowiedzialny/a za:
 • Przeprowadzanie researchu oraz analiz ilościowych i jakościowych w obszarze możliwości wdrożenia usług VPP na nowe rynki;
 • Rozpoznawanie i weryfikację wymogów regulacyjnych na nowych rynkach;
 • Współpracę z Product Ownerami ze strony R&D oraz o&T;
 • Wsparcie managerów i liderów innych zespołów w zakresie operacyjnym;
 • Kontakty z Operatorami Systemów Dystrybucyjnych, Przesyłowych i Urzędami Regulacji Energetyki;
 • Stworzenie i rozwijanie narzędzi do analizy możliwości wejścia na nowe rynki;
 • Regularne śledzenie i analizę istotnych zmian (prawnych i technicznych) mogących mieć wpływ na wejście na dany rynek wraz z przygotowaniem raportu dla pozostałych członków zespołu;
 • Wsparcie Product Ownerów w zadaniach dotyczących badań możliwości rozwoju istniejących produktów;
 • Cykliczne raportowanie postępów;
 • Identyfikację ryzyka związanego z realizacją projektów w poszczególnych krajach.
Idealnie jeśli posiadasz:
 • Wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub jesteś studentem ostatnich lat studiów;
 • Zaawansowaną znajomość języka angielskiego minimum B2+;
 • Umiejętność pracy wielowątkowej;
 • Wysoki poziom samodzielności i organizacji pracy własnej;
 • Zdolności analityczne;
 • Dynamiczne podejście do pracy;
 • Bardzo dobrą znajomość MS Excel;
 • Umiejętność zbierania, analizy oraz wizualizacji danych;
 • Umiejętność komunikowania i współpracy zarówno z działami technicznymi, jak i biznesowymi;
 • Znajomość Rynku Energii;
 • Umiejętność czytania ustaw oraz aktów wykonawczych do ustaw, regulacji lub dyrektyw.
Duży plus za:
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Doświadczenie w branży energetycznej;
 • Znajomość VBA/Python.
Otrzymasz od nas:
 • Pracę w dynamicznej organizacji nastawionej na rozwój;
 • Możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych;
 • Pakiet medyczny Medicover;
 • Bezpłatne zajęcia z lektorem języka angielskiego;
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie;
 • Dostęp do firmowej biblioteczki;
 • Możliwość udziału w Programie Poleceń Pracowniczych;
 • Kartę sportową Medicover Sport;
 • Formę współpracy Umowę o pracę na pełen etat lub część etatu;
 • Niezbędne narzędzia pracy (telefon komórkowy, laptop);
 • Dla osób z Poznania i Gdańska oferujemy pracę stacjonarną z możliwością pracy hybrydowej, dla osób spoza Poznania i Gdańska oferujemy pracę zdalną.
Klauzula informacyjna

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lerta Power Poland sp.zo.o. z siedzibą w Poznaniu (61-622) przy ul. Naramowickiej 76. 2) Kontakt z Lerta Power Poland jest możliwy poprzez adres e-mail kod@lerta.energy lub pisemnie na ww. adres. 3) Administrator pozyskał następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, informacje o doświadczeniu zawodowym, informacje o wykształceniu i zainteresowaniach. Dane zostały pozyskane od Pani/Pana za pośrednictwem portali z ogłoszeniami o pracę (np. pracuj.pl, praca.pl, pracahandlowiec.pl, olx.pl), za pośrednictwem portali społecznościowych (np. LinkedIN), zakładkę kariera na stronie internetowej www.lerta.energy 3) Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane: a) w przypadku rekrutacji, w ramach której dojść ma do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Lerta Power Poland jako potencjalnym pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit c RODO); b) w przypadku rekrutacji, w ramach której ma dość do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań przed ewentualnym zawarciem umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit b RODO); c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO); d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Lerta Power Poland – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Lerta Power Poland (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Lerta Power Poland w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT. 5) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji - nie dłużej niż 2 lata od momentu wyrażenia zgody, bądź do czasu jej cofnięcia. 6) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO. 7) Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. 9) Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi aplikację na wskazane stanowisko.

Employment Type
Full-time, Part-time
Dział
Trading & Origination
Job Location
Poland
Remote work possible
Close modal window

Position: Junior Research Analyst /Research Analyst Nr ref.: JRA/LPP/2023

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!