Position title
Sales Engineer / Inżynier sprzedaży Nr ref. SE/LP/2022
Będziesz odpowiedzialny/a za:
 • aktywne pozyskiwanie nowych klientów usługi DSR oraz sprzedaż pozostałych rozwiązań z portfolio Lerta,
 • budowę, rozwijanie oraz utrzymanie sieci kontaktów i relacji biznesowych z klientami,
 • prezentację koncepcji technicznych, usług i ofert dopasowanych do potrzeb klienta,
 • negocjowanie i zawieranie umów z klientami,
 • udział we wdrażaniu projektów u klienta,
 • wykonywanie zadań związanych z procesem realizacji usług DSR (m.in. wsparcie w czasie wykonywania redukcji DSR, przekazywanie zapytań klienta do działu wsparcia),
 • udział w projektach i badaniach rynku pod kątem możliwości komercjalizacji usług,
 • raportowanie działań w systemie CRM,
 • uczestnictwo w targach, konferencjach, eventach.
Idealnie jeśli posiadasz:
 • doświadczenie w sprzedaży B2B (mile widziane w obszarze energetyki, Rynku Mocy / Energii, DSR),
 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów (elektrotechnika, energetyka, ekonomia),
 • umiejętność pracy w zespole i zaangażowanie,
 • determinację w realizacji celów,
 • samodzielność i dobrą organizację pracy własnej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • czynne prawo jazdy kat. B oraz dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych na terenie kraju.
Duży plus za:
 • posiadanie uprawnień SEP grupa I kat. E
Otrzymasz od nas:
 • będziesz pracował/a w firmie o płaskiej strukturze organizacyjnej,
 • dołączysz do zespołu, który intensywnie się rozwija,
 • będziesz oferować klientom szerokie portfolio usług i produktów, nie ograniczamy się tylko do jednego rozwiązania,
 • otrzymasz od nas wynagrodzenie składające się z podstawy oraz prowizji,
 • będziesz miał/a dużą swobodę działania i zadaniowy czas pracy,
 • pakiet medyczny Medicover,
 • bezpłatne zajęcia z lektorem języka angielskiego,
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie,
 • dostęp do firmowej biblioteczki,
 • możliwość udziału w Programie Poleceń Pracowniczych,
 • kartę sportową Medicover Sport,
 • otrzymasz wszystkie niezbędne narzędzia pracy (samochód służbowy, kartę paliwową, telefon, laptop),
 • umowę o pracę lub kontrakt B2B.
Kalauzula informacyjna
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lerta Poland sp.zo.o. z siedzibą w Poznaniu (61-622) przy ul. Naramowickiej 76.
 2. Kontakt z Lerta Poland jest możliwy poprzez adres e-mail kod@lerta.energy lub pisemnie na ww. adres.
 3. Administrator pozyskał następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, informacje o doświadczeniu zawodowym, informacje o wykształceniu i zainteresowaniach. Dane zostały pozyskane od Pani/Pana za pośrednictwem portali z ogłoszeniami o pracę (np. pracuj.pl, praca.pl, pracahandlowiec.pl, olx.pl), za pośrednictwem portali społecznościowych (np. LinkedIN), zakładkę kariera na stronie internetowej www.lerta.energy
 4. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane:
  a) w przypadku rekrutacji, w ramach której dojść ma do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Lerta Poland jako potencjalnym pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
  b) w przypadku rekrutacji, w ramach której ma dość do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań przed ewentualnym zawarciem umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO); d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Lerta Poland – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Lerta Poland (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Lerta Poland w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji - nie dłużej niż 2 lata od momentu wyrażenia zgody, bądź do czasu jej cofnięcia.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.
 8. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 10. Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi aplikację na wskazane stanowisko.
Employment Type
Full-time
Dział
Sales Industry
Job Location
Cała Polska
Close modal window

Position: Sales Engineer / Inżynier sprzedaży Nr ref. SE/LP/2022

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!