Position title
Scrum Master (+) nr ref.: SM/LT/2022
O nas:

Szukamy osoby do zespołu rozwijającego nasz system zarządzania energią, która zadba o sprawny przebieg procesu wytwarzania oprogramowania. Jednym z głównych zadań  będzie współudział w zbieraniu wymagań dotyczących nowych produktów oraz funkcji,  a następnie transfer tej wiedzy poprzez współudział w przygotowaniu odpowiednich opisów (epic, user story) dla 2-3 zespołów developerskich: System Development i Data Science. W tym procesie będziesz częścią zespołu składającego się z Team Leaderów i Product Onwerów. Dodatkowo zależy nam abyś współpracował/ a,  bardzo blisko naszych zespołów, dbając o organizację, wsparcie i prowadzenie prac nad wytwarzaniem oprogramowania  w agilowych metodologiach: Scrum/ Kanban. Liczymy, że wesprzesz nas również  poprzez proponowanie usprawnień, metryk które pomogą nam w  odpowiedni sposób planować i  zarządzać procesami.

W Lercie budujemy złożony system zarządzania energią, który posiada dedykowane  interfejsy zarówno dla klientów biznesowych, indywidualnych oraz do realizacji usług własnych, zarządczych. Przetwarzamy dużo różnych danych pomiarowych w czasie rzeczywistym oraz dostarczamy możliwość ich analizy i monitorowania. Jako firma energetyczna dążymy do podnoszenia efektywności energetycznej naszych klientów oraz zapewnienia im dodatkowych źródeł dochodu i oszczędności przez automatyzację i oferowanie usług elastyczności energetycznej. Wiąże się to z wieloma wyzwaniami, ale też z dużą satysfakcją z osiąganych wyników. Chcemy, aby nasz zespół programistyczny miał jasno postawione cele oraz stabilne środowisko pracy, więc Twoim zadaniem będzie też zapewnienie powtarzalnego i wygodnego procesu. Wierzymy, że to podejście zapewni odpowiednią jakość naszych systemów oraz dobre tempo rozwoju. Szukamy ambitnej osoby, która pomoże nam sprawnie rozwijać nasz system, zachowując jednocześnie przyjazną atmosferę oraz kulturę wzajemnej pomocy w zespole.

Będziesz odpowiedzialny/a za:
 • kierowanie procesem wytwarzania oprogramowania w metodyce agile/scrum jednocześnie dla 2-3 zespołów,
 • organizacja planowania sprintów, codziennych stand-upów oraz innych rytuałów,
 • współudział w zbieraniu wymagań odnośnie funkcji systemu,
 • współudział w przygotowywaniu zadań dla zespołu,
 • dbanie o odpowiednie tempo prac,
 • rozwiązywanie bieżących problemów w zespole,
 • dbanie o przepływ informacji i koordynację pomiędzy zespołami,
 • raportowanie wyników prac zespołu.
Idealnie jeśli posiadasz:
 • kilkuletnie (co najmniej 3 letnie) doświadczenie na stanowisku Scrum Master,
 • praktyczna znajomość metodyk zarządzania projektami w agile,
 • doświadczenie w pracy z zespołami programistów web,
 • umiejętność zbierania wymagań,
 • umiejętność definiowania zadań na podstawie wymagań biznesowych,
 • doświadczenie w pracy z zespołami zdalnymi,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność dostosowania procesu do realiów firmy i zespołu.
Duży plus za:
 • samodzielność i decyzyjność,
 • doświadczenie w pracy z zespołami hardware i/lub Data Science,
 • techniczne zrozumienie zagadnień programistycznych (ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania danych strumieniowych oraz architektury mikroserwisowej),
 • pewne doświadczenie w designie interfejsów webowych,
 • umiejętność estymowania czasu potrzebnego na realizację zaplanowanych zadań,
 • dobra znajomość Trello,
 • doświadczenie w złożonych projektach.
Otrzymasz od nas:
 • oferujemy pracę zdlaną oraz elastyczny czas pracy,
 • będziesz pracował w zespole z międzynarodowym doświadczeniem,
 • otrzymasz wsparcie bardziej doświadczonych kolegów,
 • pakiet medyczny Medicover oraz kartę sportową Medicover Sport,
 • indywidualne lekcje angielskiego z lektorem,
 • możliwość uczestniczenia w Programie Poleceń Pracowniczych,
 • dostęp do firmowej biblioteczki,
 • będziesz mógł skorzystać z ubezpieczenia na życie.
Klauzula informacyjna

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lerta Technology sp.zo.o. z siedzibą w Poznaniu (61-622) przy ul. Naramowickiej 76.
2) Kontakt z Lerta Technology sp.zo.o. jest możliwy poprzez adres e-mail kod@lerta.energy lub pisemnie na ww. adres
3) Administrator pozyskał następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, informacje o doświadczeniu zawodowym, informacje o wykształceniu i zainteresowaniach. Dane zostały pozyskane od Pani/Pana za pośrednictwem portali z ogłoszeniami o pracę (np. pracuj.pl, praca.pl, pracahandlowiec.pl, olx.pl), za pośrednictwem portali społecznościowych (np. LinkedIN), zakładkę kariera na stronie internetowej www.lerta.energy
4) Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane:
a) w przypadku rekrutacji, w ramach której dojść ma do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Lerta Technology sp.zo.o. jako potencjalnym pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
b) w przypadku rekrutacji, w ramach której ma dość do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań przed ewentualnym zawarciem umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Lerta Technology sp.zo.o. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Lerta Technology sp.zo.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Lerta Technology sp.zo.o. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji - nie dłużej niż 2 lata od momentu wyrażenia zgody, bądź do czasu jej cofnięcia.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.
8) Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
10) Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi aplikację na wskazane stanowisko.

Employment Type
Full-time, B2B
Dział
R&D
Job Location
Remote work possible
Close modal window

Position: Scrum Master (+) nr ref.: SM/LT/2022

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!