Position title
Specjalista, Specjalistka ds. zamówień publicznych Nr ref.: SZP/LP/2023
Będziesz odpowiedzialny/a za:
 • Wyszukiwanie informacji o przetargach,
 • Kompleksowe i terminowe przygotowywanie, kompletowanie i prowadzenie dokumentacji przetargowej, nadzorowanie przebiegu postępowań przetargowych zgodnie wymogami ustawowymi, wymogami instytucji zamawiającej oraz wewnętrznymi procedurami spółki,
 • Opracowywanie wycen i kalkulacji cenowych w koordynacji z działem sprzedaży oraz technicznym,
 • Kontakt z urzędami i instytucjami nadzoru,
 • Dbanie o sprawną komunikację oraz kontakt z klientami i kontrahentami,
 • Sporządzanie sprawozdań i raportów oraz obsługę systemu CRM,
 • Ścisłą współpracę ze wszystkimi działami spółki,
 • Budowanie relacji z Klientem oraz zadawanie pytań w ramach postępowań przetargowych,
 • Weryfikowanie statusu aktualnych postępowań przetargowych.
Idealnie jeśli posiadasz:
 • Minimum 2 lata doświadczenia w obszarze zamówień publicznych,
 • Wykształcenie wyższe – prawo, administracja, ekonomia lub podyplomowe studia w zakresie Pzp,
 • Praktyczną znajomość Ustawy Prawa zamówień publicznych,
 • Doświadczenie w korzystaniu z platform zakupowych,
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia,
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • Dobrą znajomość języka angielskiego.
O Tobie:
 • Dobrze organizujesz swoją pracę oraz potrafisz zarządzać swoim czasem pracy,
 • Posiadasz zdolności negocjacyjne,
 • Cechuje Cię wysoka kultura biznesowa, jesteś skrupulatny i odpowiedzialny,
 • Posiadasz umiejętność analitycznego myślenia oraz pracy pod presją czasu,
 • Jesteś gotowy do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
Duży plus za:
 • Doświadczenie zdobyte w zamówieniach publicznych w branży OZE,
 • Znajomość Prawa Zamówień Publicznych.
Otrzymasz od nas:
 • Pracę w dynamicznej organizacji nastawionej na rozwój,
 • Możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych,
 • Pakiet medyczny Medicover,
 • Zajęcia z lektorem języka angielskiego,
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie,
 • Dostęp do firmowej biblioteczki online,
 • Możliwość udziału w Programie Poleceń Pracowniczych,
 • Kartę sportową Medicover Sport,
 • Formę współpracy Umowę o pracę,
 • Niezbędne narzędzia pracy (telefon komórkowy, laptop),
 • Pracę stacjonarna w siedzibie naszej firmy w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 76.
Klauzula informacyjna

1)Administratorem Twoich danych osobowych Lerta Poland sp.zo.o. z siedzibą przy ulicy Naramowickiej 76, 61-622 Poznań.
2) Kontakt z Lerta Poland sp.z o.o. możliwy jest poprzez e-mail kod@lerta.energy lub pisemnie na stronie www.lerta.energy.
3) Administrator pozyskał następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, informacje o doświadczeniu zawodowym, informacje o wykształceniu i zainteresowaniach.
4) Wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
a) w przypadku rekrutacji, w ramach której ma nastąpić zatrudnienie na podstawie umowy o pracę - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu pracy - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Lerta Poland Sp. z o.o jako potencjalnego pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c GDPR);
b) w przypadku rekrutacji, w ramach której ma nastąpić zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji - podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań przed ewentualnym zawarciem umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b GDPR);
c) na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda (art. 6 (1) (a) GDPR)
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 (1) (f) GDPR).
5) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji - nie dłużej niż 24 miesiące od momentu wyrażenia zgody lub do jej wycofania. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 18 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
6) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Lerta Poland sp.zo.o. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacyjnych, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
7) Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w GDPR.
8) Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W celach dowodowych Administrator może żądać potwierdzenia wycofania zgody w formie pisemnej lub elektronicznej.
9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Employment Type
Full-time
Dział
Marketing&Sales
Job Location
Poznań
Close modal window

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!