Position title
Specjalista, Specjalistka ds. zamówień publicznych Nr ref.: SZP/LP/2023
Będziesz odpowiedzialny/a za:
 • Wyszukiwanie informacji o przetargach,
 • Kompleksowe i terminowe przygotowywanie, kompletowanie i prowadzenie dokumentacji przetargowej, nadzorowanie przebiegu postępowań przetargowych zgodnie wymogami ustawowymi, wymogami instytucji zamawiającej oraz wewnętrznymi procedurami spółki,
 • Opracowywanie wycen i kalkulacji cenowych w koordynacji z działem sprzedaży oraz technicznym,
 • Kontakt z urzędami i instytucjami nadzoru,
 • Dbanie o sprawną komunikację oraz kontakt z klientami i kontrahentami,
 • Sporządzanie sprawozdań i raportów oraz obsługę systemu CRM,
 • Ścisłą współpracę ze wszystkimi działami spółki,
 • Budowanie relacji z Klientem oraz zadawanie pytań w ramach postępowań przetargowych,
 • Weryfikowanie statusu aktualnych postępowań przetargowych.
Idealnie jeśli posiadasz:
 • Minimum 2 lata doświadczenia w obszarze zamówień publicznych,
 • Wykształcenie wyższe – prawo, administracja, ekonomia lub podyplomowe studia w zakresie Pzp,
 • Praktyczną znajomość Ustawy Prawa zamówień publicznych,
 • Doświadczenie w korzystaniu z platform zakupowych,
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia,
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • Dobrą znajomość języka angielskiego.
O Tobie:
 • Dobrze organizujesz swoją pracę oraz potrafisz zarządzać swoim czasem pracy,
 • Posiadasz zdolności negocjacyjne,
 • Cechuje Cię wysoka kultura biznesowa, jesteś skrupulatny i odpowiedzialny,
 • Posiadasz umiejętność analitycznego myślenia oraz pracy pod presją czasu,
 • Jesteś gotowy do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
Duży plus za:
 • Doświadczenie zdobyte w zamówieniach publicznych w branży OZE,
 • Znajomość Prawa Zamówień Publicznych.
Otrzymasz od nas:
 • Pracę w dynamicznej organizacji nastawionej na rozwój,
 • Możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych,
 • Pakiet medyczny Medicover,
 • Zajęcia z lektorem języka angielskiego,
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie,
 • Dostęp do firmowej biblioteczki online,
 • Możliwość udziału w Programie Poleceń Pracowniczych,
 • Kartę sportową Medicover Sport,
 • Formę współpracy Umowę o pracę,
 • Niezbędne narzędzia pracy (telefon komórkowy, laptop),
 • Pracę stacjonarna w siedzibie naszej firmy w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 76.
Klauzula informacyjna
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lerta Poland sp.zo.o. z siedzibą w Poznaniu (61-622) przy ul. Naramowickiej 76.
 2. Kontakt z Lerta Poland jest możliwy poprzez adres e-mail kod@lerta.energy lub pisemnie na ww. adres.
 3. Administrator pozyskał następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, informacje o doświadczeniu zawodowym, informacje o wykształceniu i zainteresowaniach.
 4. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane:
  a) w przypadku rekrutacji, w ramach której dojść ma do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Lerta Poland jako potencjalnym pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
  b) w przypadku rekrutacji, w ramach której ma dość do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań przed ewentualnym zawarciem umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO); d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Lerta Poland – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Lerta Poland (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Lerta Poland w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji - nie dłużej niż 2 lata od momentu wyrażenia zgody, bądź do czasu jej cofnięcia.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.
 8. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 10. Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi aplikację na wskazane stanowisko.
Employment Type
Full-time
Dział
Marketing&Sales
Job Location
Poznań
Close modal window

Position: Specjalista, Specjalistka ds. zamówień publicznych Nr ref.: SZP/LP/2023

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!