Position title
Specjalista/ka ds. kalkulacji wycen i analiz rynku Nr ref.: SKiA/LPP/2023
Będziesz odpowiedzialny/a za:
 • bieżącą analizę rynku energii elektrycznej na potrzeby rozwoju działalności produktów Origination, Trading,
 • udział w procesie budowania ofert dla klientów od strony analitycznej,
 • tworzenie i doskonalenie modeli, narzędzi analitycznych do procesu wycen produktów energetycznych,
 • przygotowywanie i obróbkę danych na wewnętrzne potrzeby działu.
Idealnie jeśli posiadasz:
 • przynajmniej roczne doświadczenie na podobnym stanowisku w branży energetycznej lub stanowisku związanym z analizą danych,
 • wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,
 • zdolności matematyczne i analityczne,
 • znajomość Excela na poziomie zaawansowanym,
 • znajomość języków programowania w stopniu pozwalającym na napisanie podstawowych skryptów do pracy z danymi (Python, R lub VBA),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. B2),
 • umiejętność prezentacji danych oraz wyników analiz w prosty, zrozumiały i wizualnie przejrzysty sposób,
 • samodzielność i skrupulatność w działaniu, własna inicjatywa i nastawienie na rozwój.
Duży plus za:
 • znajomość rynku energii elektrycznej.
Otrzymasz od nas:
 • pracę w dynamicznej organizacji nastawionej na rozwój,
 • możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych,
 • pakiet medyczny Medicover,
 • bezpłatne zajęcia z lektorem języka angielskiego,
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie,
 • dostęp do firmowej biblioteczki,
 • możliwość udziału w Programie Poleceń Pracowniczych,
 • kartę sportową Medicover Sport,
 • formę współpracy Umowę o pracę lub kontrakt B2B,
 • niezbędne narzędzia pracy (telefon komórkowy, laptop),
 • dla osób z Poznania i Gdańska oferujemy pracę stacjonarną z możliwością pracy hybrydowej, dla osób spoza Poznania i Gdańska oferujemy pracę zdalną.
Klauzula informacyjna

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lerta Power Poland sp.zo.o. z siedzibą w Poznaniu (61-622) przy ul. Naramowickiej 76. 2) Kontakt z Lerta Power Poland jest możliwy poprzez adres e-mail kod@lerta.energy lub pisemnie na ww. adres. 3) Administrator pozyskał następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, informacje o doświadczeniu zawodowym, informacje o wykształceniu i zainteresowaniach. Dane zostały pozyskane od Pani/Pana za pośrednictwem portali z ogłoszeniami o pracę (np. pracuj.pl, praca.pl, pracahandlowiec.pl, olx.pl), za pośrednictwem portali społecznościowych (np. LinkedIN), zakładkę kariera na stronie internetowej www.lerta.energy 3) Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane: a) w przypadku rekrutacji, w ramach której dojść ma do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Lerta Power Poland jako potencjalnym pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit c RODO); b) w przypadku rekrutacji, w ramach której ma dość do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań przed ewentualnym zawarciem umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit b RODO); c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO); d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Lerta Power Poland – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Lerta Power Poland (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Lerta Power Poland w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT. 5) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji - nie dłużej niż 2 lata od momentu wyrażenia zgody, bądź do czasu jej cofnięcia. 6) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO. 7) Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. 9) Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi aplikację na wskazane stanowisko.

Employment Type
Full-time, kontrakt b2b
Dział
Trading & Origination
Job Location
Poland
Remote work possible
Close modal window

Position: Specjalista/ka ds. kalkulacji wycen i analiz rynku Nr ref.: SKiA/LPP/2023

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!