1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lerta SA z siedzibą w Poznaniu (61-622) przy ul. Naramowickiej 76, który przetwarza Pana/Pani dane osobowe jako Organizator Programu Poleceń Pracowniczych oraz jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych jeśli będzie podmiotem rekrutującym na stanowisko wskazane przez Pana/Panią w formularzu zgłoszeniowym.
  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lerta Power Poland sp.zo.o. z siedzibą w Poznaniu (61-622) przy ul. Naramowickiej 76 jeśli będzie podmiotem rekrutującym na stanowisko wskazane przez Pana/Panią w formularzu zgłoszeniowym.
  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lerta Poland sp.zo.o. z siedzibą w Poznaniu
  (61-622) przy ul. Naramowickiej 76 jeśli będzie podmiotem rekrutującym na stanowisko wskazane przez Pana/Panią w formularzu zgłoszeniowym.
  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lerta Energy HU Kft. z siedzibą w Budapeszcie, 1012 Márvány utca 18 jeśli będzie podmiotem rekrutującym na stanowisko wskazane przez Pana/Panią w formularzu zgłoszeniowym.
  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lerta Energy S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie SECTOR 1 Str. Grigore Gafencu Nr. 84A jeśli będzie podmiotem rekrutującym na stanowisko wskazane przez Pana/Panią w formularzu zgłoszeniowym.
  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Lerta Energy HU Kft. odštěpný závod z siedzibą w Pradze, 186 00 PRAHA 86 PRAHA 8 – KARLÍN Karolinská 661/4 jeśli będzie podmiotem rekrutującym na stanowisko wskazane przez Pana/Panią w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Kontakt z Lerta SA, Lerta Power Poland sp.zo.o., Lerta Poland sp.zo.o., Lerta Energy HU Kft., Lerta Energy S.R.L., Lerta Energy HU Kft. odštěpný závod jest możliwy poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na ww. adres właściwego Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane:
  1. w przypadku rekrutacji, w ramach której dojść ma do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze jako potencjalnym pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
  2. w przypadku rekrutacji, w ramach której ma dojść do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań przed ewentualnym zawarciem umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  3. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  4. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  5. w związku z udziałem w rekrutacji w ramach Programu Poleceń Pracowniczych - podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji - nie dłużej niż 2 lata od momentu wyrażenia zgody, bądź do czasu jej cofnięcia.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.
 7.  Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 9. Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym w ramach Programu Poleceń Pracowniczych. Brak podania tych danych sprawi, że nie będziemy mogli rozpatrzyć aplikacji złożonej  na wskazane stanowisko w ramach Programu.