Lerta partnerem VI Kongresu Energetycznego

Borys Tomala wśród panelistów VI Kongresu Energii

Lerta została jednym z partnerów VI Kongresu Energetycznego odbywającego się właśnie we Wrocławiu pod hasłem European Green Deal w Polsce. W tym prestiżowym wydarzeniu zorganizowanym przez Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych (DISE) udział biorą prominentni politycy i autorytety branży energetycznej z całej Europy, dyskutując o kierunkach zmian w energetyce. Wśród panelistów znalazł się CEO Lerty, Borys Tomala, który pierwszego dnia kongresu rozmawiał o transformacji energetycznej w przemyśle.

Dyskusja obejmowała następujące tezy:

 • Zrównoważony rozwój w strategiach globalnych korporacji przemysłowych
 • Jak przemysłowi odbiorcy energii wpisują się w European Green Deal?
 • Kluczowe czynniki sukcesu transformacji energetyki przemysłowej
 • Inwestycje we własne, przemysłowe odnawialne źródła energii
 • Efektywność energetyczna – modele ESCO, system białych certyfikatów, finansowanie
 • Korporacyjne umowy zakupu energii elektrycznej (PPA)
 • Koncepcje niskoemisyjnych łańcuchów dostaw i warunki ich implementacji
 • Circular economy i e-mobilność w przemyśle sposobem na redukcję emisji
 • Przywództwo w procesie budowy kultury organizacyjnej opartej na koncepcji zrównoważonego rozwoju
 • Ślad węglowy i certyfikacja ekologiczna produktów
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu a neutralność klimatyczna

Moderatorem dyskusji był: dr hab. Mariusz Swora, a oprócz Borysa Tomali wzięli w niej udział również:

 • Alain Simonnet, 3M Managing Director Poland & East Europe Region
 • Arkadiusz Sekściński – Wiceprezes Zarząd PGNIG S.A
 • Jacek Śiwiński -Prezes Zarządu  VELUX Poland
 • Jan Staniłko ­ -Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju
 • Michał Obiegała - Regulatory & Government Affairs Manager Poland, Legal Counsel at BP Polska

Wśród gości honorowych Kongresu znaleźli się: Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG, prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej, James Hughes,Minister, radca ds. ekonomicznych Ambasady Wlk. Brytanii, Stefan Gullgren, ambasador Szwecji, Ole Toft, ambasador Królestwa Danii oraz Anders Eide, ambasador Norwegii.