Nowa energia dla samorządów

Borys Tomala przemawia na tle banerów Lerty i Mikołajek

W tym miesiącu mieliśmy przyjemność organizować Samorządowe Forum Energetycznego w Mikołajkach na zaproszenie Prezesa Wielkich Jezior Mazurskich Pana Piotra Jakubowskiego. Zgromadziliśmy liczne grono doświadczonych samorządowców oraz ekspertów w zakresie energetyki. 

Nasz Prezes Borys Tomala opowiadał jak powinna funkcjonować efektywnie energetyczna gmina oraz jakie wyzwania stoją przed jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie budowania świadomej strategii energetycznej w obecnym otoczeniu prawnym. Zaproszeni eksperci - Jarosław Osiak, Grzegorz Gałek, Jerzy Żelichowski podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie budowania klastrów i spółdzielni energetycznych. Tomasz Stępiński-Ustasiak przybliżył temat funkcjonowania elektromobilności na rynku polskim, natomiast Piotr Budzisz opowiedział o wyzwaniach i idei Żywieckiego Klastra Energetycznego.

Dyskutowaliśmy o nowym modelu energetyki rozproszonej oraz jej konsekwencjach dla wszystkich odbiorców energii. W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo i stabilność energetyczną regionu? Jaka technologia wspiera zmiany zachodzące na rynku? Czy odnawialne źródła energii to najlepsza i najtańsza ścieżka na drodze do zeroemisyjnej gospodarki? Jak zbudować optymalną strategię energetyczną dla klastrów, spółdzielni i pojedynczych gmin?>

 - Dziś, budowa strategii energetycznej nie może polegać już tylko na zakontraktowaniu energii na przyszły okres. - przekonywał Borys Tomala -  Dziś jest to wielowymiarowy problem, który należy uwzględnić w swojej strategii od początku do końca. Są to inwestycje we własne źródła, efektywność energetyczną. Zmieniają się modele kontraktowania. Mamy do czynienia z niesamowitym trendem, umowami PPA, czyli z zakupem energii bezpośrednio od jej wytwórców, co zdecydowanie zmniejsza rolę tradycyjnych spółek obrotu.

Forum zakończyliśmy owocną debatą i wartościową dyskusją generującą wiele odpowiedzi, ale także wiele kolejnych pytań. Wrześniowe Forum Energetyczne na Mazurach jest z pewnością dopiero pierwszym, otwierającym cykl spotkań z samorządami w regionie.