Test usługi DSR Lerta SA. zakończony sukcesem!

Z powodzeniem wspieramy bezpieczeństwo energetyczne Polski. Końcem listopada Polskie Sieci Elektroenergetyczne przeprowadziły obowiązkowe testy redukcji zużycia energii dla agregatu Lerta SA. Wyniki potwierdziły zdolność uczestników do redukcji mocy w przypadku przeciążenia systemu i wezwania do redukcji przez PSE.

Przypominamy, usługa DSR to dobrowolne i czasowe obniżenie zużycia energii elektrycznej lub przesunięcie jej poboru. Do usługi DSR mogą przystąpić jednostki posiadające zdolności redukcji zapotrzebowania na moc lub posiadające wewnętrzne źródła wytwórcze (np. magazyn energii, instalacja fotowoltaiczna, kogeneracja). System związany jest z Rynkiem Mocy i zapewnia stabilność energetyczną w przypadku wystąpienia krytycznych niedoborów mocy.

Funkcjonujący na rynku mechanizm zapewnia finansowe wynagrodzenie dla jednostek uczestniczących w usłudze DSR. Lerta SA skupia w programie zarówno mniejsze jak i większe jednostki. Jako agregator wspieramy uczestniczące firmy w całym procesie i tym samym przejmujemy część ryzyka związanego z rynkiem mocy. Pozytywny wynik testu jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w programie DSR.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie firmy, które chciałyby skorzystać z możliwości uzyskania dodatkowego źródła dochodu w ramach Demand Side Response https://lerta.energy/kontakt.html