Pracuj z nami

Pracuj w jednej z najbardziej innowacyjnych firm świata

Lerta S.A. to ogólnopolska firma w DNA, której jest szukanie efektywności ekonomicznej i energetycznej. Od 6 lat zapewniamy firmom najwyższej klasy produkty i usługi energetyczne między innymi instalacje fotowoltaiczne.

Wirtualna Elektrownia Lerta znalazła się w TOP 5 światowych rozwiązań energetycznych, a firma została uznana przez ekspertów z Doliny Krzemowej za jedną z 30 najlepszych firm technologicznych na świecie w sektorze energetycznym. Swoim doświadczeniem i kapitałem wspiera nas Photon Energy, globalny gracz na rynku fotowoltaiki.

Pracując z nami otrzymasz wynagrodzenie, które będzie odpowiadało Twojej wiedzy i umiejętnościom oraz zdobędziesz doświadczenie w dynamicznie rozwijającej się branży.

Motywuje nas potrzeba poprawienia otaczającego świata przez optymalizację zużycia energii i lepsze wykorzystanie dostępnych informacji i zasobów. Cechą wspólną całego zespołu jest chęć nauki i doskonalenia się. Dzięki takiej filozofii cały czas bardzo szybko rośniemy, zdobywamy uznanie na rynku i w efekcie realizujemy wizję bardziej zielonej przyszłości.


Więcej o nas dowiesz się z zakładki Nasze wartości.


Aktualnie poszukujemy:

(do aplikowania użyj przycisku Aplikuj teraz pod ogłoszeniem lub wyślij swoje zgłoszenie na adres: jobs@lerta.energy

Samodzielny(a) Księgowy(a)

Za co będziesz odpowiedzialny/a?
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych dla spółek z grupy Lerta,
 • kontrolę merytoryczną dokumentów oraz ich ewidencję księgową,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • wprowadzanie danych do systemu księgowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie raportów finansowych dla zarządu spółki,
 • naliczanie płac, sporządzanie deklaracji ZUS, obsługa PPK,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • ewidencję prac B+R finansowanych również ze środków publicznych,
 • prowadzenie gospodarki magazynowej,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS.

Jeśli chcesz abyśmy zatrzymali Twoje dokumenty aplikacyjne dla przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Lerta SA umieść w swoich dokumentach aplikacyjnych klauzulę, którą możesz pobrać poniżej.

HR Recruiting Specialist

Za co będziesz odpowiedzialny/a?
 • samodzielne realizowanie projektów rekrutacyjnych na stanowiska handlowe oraz specjalistyczne,
 • opracowywanie profilu idealnego kandydata na dane stanowisko,
 • przygotowanie i publikacja ogłoszeń.
 • porządkowanie, analiza i selekcja CV kandydatów,
 • ocena kandydatów na podstawie dokumentów aplikacyjnych, wywiadów telefonicznych, spotkań rekrutacyjnych,
 • aktywne poszukiwanie kandydatów do pracy (np. poprzez użycie portali społecznościowych i biznesowych),
 • przygotowywanie raportów, sprawozdań i rekomendacji,
 • określanie reguł związanych z procedurami rekrutacyjnymi,
 • dokonywanie analizy rynku pod kątem prowadzonych projektów oraz opracowywania strategii realizacji procesów rekrutacji, 
 • współpraca z kadrą zarządzającą w zakresie określania potrzeb rekrutacyjnych,
 • wspieranie rozwoju pracowników poprzez wyszukiwanie i organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje i kompetencje.

Jeśli chcesz abyśmy zatrzymali Twoje dokumenty aplikacyjne dla przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Lerta SA umieść w swoich dokumentach aplikacyjnych klauzulę, którą możesz pobrać poniżej.

Młodszy(a) księgowy(a)

Za co będziesz odpowiedzialny/a?
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych dla spółek z grupy Lerta,
 • kontrolę merytoryczną dokumentów oraz ich ewidencję księgową,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • wprowadzanie danych do systemu księgowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie raportów finansowych dla zarządu spółki,
 • naliczanie płac, sporządzanie deklaracji ZUS, obsługa PPK,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • ewidencję prac B+R finansowanych również ze środków publicznych,
 • prowadzenie gospodarki magazynowej,
sporządzanie sprawozdań do GUS.

Jeśli chcesz abyśmy zatrzymali Twoje dokumenty aplikacyjne dla przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Lerta SA umieść w swoich dokumentach aplikacyjnych klauzulę, którą możesz pobrać poniżej.

Specjalist(k)a ds. sprzedaży instalacji fotowoltaicznych w sektorze B2B

wielkopolskie, lubuskie, łódzkie

Boom na fotowoltaikę w Polsce trwa, a zatem będziesz sprzedawał/a produkty i usługi, na które jest popyt. Twoimi Klientami będą przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne.

Za co będziesz odpowiedzialny/a?

Na stanowisku będziesz odpowiedzialny/a za:

 • aktywne pozyskiwanie nowych klientów biznesowych i sprzedaż instalacji fotowoltaicznych,
 • realizację kontaktów z powierzonymi leadami,
 • wykonywanie audytu przed realizacją inwestycji oraz oszacowanie potencjalnych korzyści dla klienta,
 • przygotowywanie kalkulacji, ofert, negocjowanie warunków i zawieranie umów z Klientami,
 • realizację krótko i długoterminowych planów sprzedaży,
 • budowanie relacji z klientami i kreowanie pozytywnego wizerunku firmy,
 • raportowanie swoich działań i wyników swojej pracy.

Jeśli chcesz abyśmy zatrzymali Twoje dokumenty aplikacyjne dla przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Lerta SA umieść w swoich dokumentach aplikacyjnych klauzulę, którą możesz pobrać poniżej.

Specjalist(k)a ds. sprzedaży instalacji fotowoltaicznych w sektorze B2B

kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie

Boom na fotowoltaikę w Polsce trwa, a zatem będziesz sprzedawał/a produkty i usługi, na które jest popyt. Twoimi Klientami będą przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne.

Za co będziesz odpowiedzialny/a?

Na stanowisku będziesz odpowiedzialny/a za:

 • aktywne pozyskiwanie nowych klientów biznesowych i sprzedaż instalacji fotowoltaicznych,
 • realizację kontaktów z powierzonymi leadami,
 • wykonywanie audytu przed realizacją inwestycji oraz oszacowanie potencjalnych korzyści dla klienta,
 • przygotowywanie kalkulacji, ofert, negocjowanie warunków i zawieranie umów z Klientami,
 • realizację krótko i długoterminowych planów sprzedaży,
 • budowanie relacji z klientami i kreowanie pozytywnego wizerunku firmy,
 • raportowanie swoich działań i wyników swojej pracy.

Jeśli chcesz abyśmy zatrzymali Twoje dokumenty aplikacyjne dla przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Lerta SA umieść w swoich dokumentach aplikacyjnych klauzulę, którą możesz pobrać poniżej.

Inżynier oprogramowania backend

Za co będziesz odpowiedzialny?

Na stanowisku Inżyniera oprogramowania backend będziesz odpowiedzialny za:

 • rozwój systemu opartego o mikroserwisy,
 • pisanie oprogramowania w językach Go, Java i inne.

W Lercie budujemy autorski system do przetwarzania danych pomiarowych, który ma dostarczyć użytkownikom oraz Lercie informacji o stanie sieci oraz potencjalnych anomaliach. W naszych systemach będziesz pracować z przetwarzaniem dużych ilości strumieni danych pomiarowych, zmierzysz się z problemami wydajności oraz skalowalności systemów. Wspomożesz automatyzację procesów i sterowania urządzeniami w naszym zarządzaniu. Swój system opieramy o nowoczesne technologie, które dobieramy odpowiednio dla naszych potrzeb.

Specjalista Machine Learning

Za co będziesz odpowiedzialny?

Na stanowisku Specjalisty Machine Learning będziesz odpowiedzialny za:

 • analizę i przetwarzanie danych pomiarowych,
 • opracowanie i rozwój algorytmów wykrywania anomalii,
 • pracę nad algorytmami i modelami predykcyjnymi,
 • automatyczną kategoryzację obiektów na podstawie danych.

W Lercie budujemy autorski system przetwarzania danych pomiarowych, który dostarczać będzie, wszystkim użytkownikom informacji o stanie sieci energetycznej, potencjalnych anomaliach oraz przewidywaniach o zużyciu i produkcji energii. Pracując z nami będziesz mógł wziąć udział w innowacyjnych projektach dotyczących min.:  budowania modeli i algorytmów działania systemów usprawniających sterowanie urządzeniami, budowaniu modeli predykcyjnych zużycia ale również produkcji energii elektrycznej, rozwijaniu aplikacji i oprogramowania, które dostarczać będzie realną wartość swoim użytkownikom.