Lerta

Leasing do 90% procent finansowania

Jedyna w Polsce umowa odkupu energii w cenie zmiennej z leasingiem operacyjnym.

  • dla dopiero powstających farm fotowoltaicznych z wydanym pozwoleniem na budowę i warunkami przyłączenia do sieci oferujemy umowę na odkup energii po cenie zmiennej oraz  możliwość sfinansowania leasingiem operacyjnym  do 90% inwestycji,
  • dla już działających farm PV oferujemy umowę na odkup energii po cenie zmiennej wraz z możliwością wycofania do 90% środków własnych zainwestowanych w budowę farmy.

kiegyenlítő energia kockázat vállalás

Atrakcyjne ceny odkupu energii

Lerta oferuje odkup energii z Twojej farmy PV w formule ceny zmiennej po atrakcyjnych cenach Rynku Dnia Następnego.
mekh adatszolgáltatás

Jedyny leasing do umowy z ceną zmienną

Jako jedyni w Polsce oferujemy umowę odkupu energii z ceną zmienną umożliwiającą uzyskanie leasingu operacyjnego.
vonzó energiavásárlási árak

Finansowanie do 90% inwestycji

Połączenie umowy odkupu energii oraz leasingu pozwoli na sfinansowanie do 90% inwestycji w powstającą farmę lub na wycofanie do 90% wkładu finansowego z już pracującej.

Zalety umowy odkupu energii zawieranej z Lertą:

  1. Pozwala Wytwórcom zabezpieczyć stałą cenę energii lub korzystać z aktualnie wysokich cen rynkowych w oparciu o Ceny Rynku Dnia Następnego (RDN) na Towarowej Giełdzie Energii (TGE).

  2. Daje możliwość elastycznej budowy ceny - cena stała, cena zmienna lub mix tych wariantów.

  3. Ceny zmienne oparte na indeksach giełdowych pozwalają Wytwórcy na rozliczenie produkcji w rzeczywistych cenach rynkowych i przy akceptowalnym poziomie ryzyka korzystać z aktualnych trendów wzrostowych cen energii.

banknot opleciony kablem elektrycznym z wtyczką

Leasing operacyjny do umowy odkupu energii z ceną zmienną

Lerta jako jedyna spółka obrotu w Polsce oferuje wytwórcom energii umowę odkupu wyprodukowanej energii po cenie zmiennej, dla której możliwe jest zawarcie umowy na leasing operacyjny na finansowanie farmy fotowoltaicznej w Banku Ochrony Środowiska.

Ta oferta przeznaczona jest dla:

  • nowobudowanych farm fotowoltaicznych o mocy min. 500 kWp, dla których wydano już pozwolenie na budowę oraz warunki przyłączenia do sieci przez OSD,
  • już działających farm, dzięki czemu inwestor może wycofać do 90% wkładu finansowego z inwestycji.

Arkadiusz Kurnel

Power Originator

Masz pytania związane z umowami na odkup energii?

Skontaktuj się z naszym ekspertem od tego zagadnienia. Uzyskasz wyczerpujące informacje, jaki rodzaj umowy będzie dla Ciebie najkorzystniejszy, jak długo trwają procedury leasingowe, jakie dokumenty trzeba zgromadzić.