fbpx

korzystne ceny za energię

Nadajemy bieg Twojej energii

Jeśli chcesz sprzedawać energię ze swojej farmy fotowoltaicznej, wiatrowej, czy biogazowni, nasza oferta jest dla Ciebie.

Wirtualna Elektrownia Lerta odkupi od Ciebie wyprodukowaną energię po korzystnych cenach. Zależnie od Twoich priorytetów możemy zaoferować

  • wysokie ceny odkupu energii w formule ceny zmiennej,
  • bezpieczną, długoterminową ofertę w formule ceny stałej, zabezpieczająca Cię od wahań cen w przyszłości lub
  • połączenie tych dwóch metod, które z jednej strony ochronią Cię przed wahaniami, a z drugiej pozwolą korzystać z bieżących wysokich cen.
Odkup energii BOS

Leasing do 90% procent finansowania

Jedyna w Polsce umowa odkupu energii w cenie zmiennej z leasingiem operacyjnym.

  • dla dopiero powstających farm fotowoltaicznych z wydanym pozwoleniem na budowę i warunkami przyłączenia do sieci oferujemy umowę na odkup energii po cenie zmiennej oraz  możliwość sfinansowania leasingiem operacyjnym  do 90% inwestycji,
  • dla już działających farm PV oferujemy umowę na odkup energii po cenie zmiennej wraz z możliwością wycofania do 90% środków własnych zainwestowanych w budowę farmy.
Odkup energii BOS

kiegyenlítő energia kockázat vállalás

Atrakcyjne ceny odkupu energii

Lerta oferuje odkup energii z Twojej farmy PV w formule ceny zmiennej po atrakcyjnych cenach Rynku Dnia Następnego.
mekh adatszolgáltatás

Bezpieczeństwo w standardzie

Zapewniamy ochronę przed wahaniami cen rynkowych energii dzięki umowie długoterminowej opartej o cenę stałą.
vonzó energiavásárlási árak

Wyważona inwestycja

Połączenie ceny stałej ze zmienną to propozycja, która zapewnia bezpieczeństwo oraz korzyści z wysokich cen energii.

Zalety umowy odkupu energii zawieranej z Lertą:

  1. Pozwala Wytwórcom zabezpieczyć stałą cenę energii lub korzystać z aktualnie wysokich cen rynkowych w oparciu o Ceny Rynku Dnia Następnego (RDN) na Towarowej Giełdzie Energii (TGE).

  2. Daje możliwość elastycznej budowy ceny - cena stała, cena zmienna lub mix tych wariantów.

  3. Ceny zmienne oparte na indeksach giełdowych pozwalają Wytwórcy na rozliczenie produkcji w rzeczywistych cenach rynkowych i przy akceptowalnym poziomie ryzyka korzystać z aktualnych trendów wzrostowych cen energii.

banknot opleciony kablem elektrycznym z wtyczką

Leasing operacyjny do umowy odkupu energii z ceną zmienną

Lerta jako jedyna spółka obrotu w Polsce oferuje wytwórcom energii umowę odkupu wyprodukowanej energii po cenie zmiennej, dla której możliwe jest zawarcie umowy na leasing operacyjny na finansowanie farmy fotowoltaicznej w Banku Ochrony Środowiska.

Ta oferta przeznaczona jest dla:

  • nowobudowanych farm fotowoltaicznych o mocy min. 500 kWp, dla których wydano już pozwolenie na budowę oraz warunki przyłączenia do sieci przez OSD,
  • już działających farm, dzięki czemu inwestor może wycofać do 90% wkładu finansowego z inwestycji.

Arkadiusz Kurnel

Power Originator

Masz pytania związane z umowami na odkup energii?

Skontaktuj się z naszym ekspertem od tego zagadnienia. Uzyskasz wyczerpujące informacje, jaki rodzaj umowy będzie dla Ciebie najkorzystniejszy, jak długo trwają procedury leasingowe, jakie dokumenty trzeba zgromadzić.