fbpx
Stabilizacja sieci. Sterownia w elektrowni

Stabilizacja sieci elektroenergetycznej.

Jako trzeci co do wielkości agregator DSR w Polsce, Lerta jest często wzywana przez PSE (Operator Sieci Przesyłowej) do dostarczania energii ze zagregowanych jednostek do sieci. Od uruchomienia Rynku Mocy w 2021 r. Lerta była wzywana do tej pory 10 razy, dostarczając 62 MWh, często w godzinach szczytu, pomagając OSP w utrzymaniu stabilności sieci.

 

Najważniejsze liczby:

Project Details

0

wezwań do redukcji poboru energii z sieci

0 MWh

energii dostarczyliśmy na wezwanie PSE

0 mln EUR

wypłaconych Lercie przez PSE

Zobacz pozostałe case studies