fbpx

Clienti casnici

LERTA ENERGY HU Kft, furnizor de energie electrica, posesor al licentei ANRE nr. 758/2022, va prezinta urmatoarea oferta de furnizare de energie electrica, in vederea incheierii unui contract de furnizare pe piata concurentiala.

I. Pretul de contract
Pretul de contract va contine urmatoarele componente:
1) Pretul de baza al energiei active (pret valabil pana la 31.12.2022): 5800 lei/MWh
2) Conform reglementarilor legale, la pretul energiei active se vor adauga tarifele aferente
zonei de distributie si nivelului de tensiune pe care se afla locul de consum (lei/MWh);
3) Separat vor fi tarifate urmatoarele componente: Certificate Verzi, Contributie pentru
Cogenerare, Acciza si TVA;
Pretul de contract va fi actualizat automat in cazul modificarii tarifelor reglementate
(transport, distributie etc.) si/sau al oricarei modificari legislative pentru sectorul de clienti
finali.
II. Durata Contractului
Durata contractului de furnizare poate fi nedeterminata, sau limitata ca perioada si
convenita intre parti, in cazul in care actul care atesta dreptul de folosinta al imobilului are
valabilitate limitata. Durata contractului de furnizare nu poate depasi durata de valabilitate a
Avizului Tehnic de Racordare/actului de proprietate sau documentului care atesta dreptul de
folosinta asupra spatiului.
III. Termen de plata
Clientul va achita factura de energie electrica in termenele de scadenta, prevazute de
reglementarile legale in vigoare. Data scadenta a facturii este de 30 zile de la data emiterii
facturii pentru clientii finali casnici care nu au uzat de eligibilitate.