Grupa Photon Energy przedstawia wstępne wyniki za 2023 r.

 • W całym 2023 r. spółka osiągnęła przychody wynoszące 74,369 mln EUR (-21,8% r/r). EBITDA wyniosła 5,107 mln EUR (-79% r/r). 

 • W całym ubiegłym roku strata netto spółki wyniosła 14,429 mln EUR w porównaniu z zyskiem netto w wysokości 6,262 mln EUR odnotowanym w 2022 r.

 • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD) 24 stycznia 2024 r. zatwierdził udzielenie Photon Energy Group finansowania do kwoty 15 mln EUR. Na koniec grudnia 2023 r. firma dysponowała 5,838 mln EUR gotówki.

Amsterdam – 20 lutego 2024 – Grupa Photon Energy przedstawiła nieaudytowane wyniki finansowe za IV kwartał 2023 r. oraz za cały rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. W IV kwartale 2023 r. odnotowała przychody w wysokości 14,914 mln EUR (-45,5% r/r) i wynik EBITDA w wysokości 0,357 mln EUR (-75,5% r/r). W całym roku przychody spadły o 21,8% r/r do 74,369 mln EUR, a wynik EBITDA zmniejszył się o 79% r/r do 5,107 mln zł. Oba rezultaty są poniżej prognozy na 2023 r., zgodnie z którą zakładano osiągnięcie wartości sprzedaży z przedziału 75-80 mln EUR oraz EBITDA w kwocie 10 mln EUR.

„Jesteśmy świadomi, że wyniki opublikowane w raporcie za IV kwartał 2023 roku nie są takie, jakich sobie życzyliśmy i obiecywaliśmy na początku 2023 roku. Był to trudny rok, ze względu na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które zmieniały się w trakcie roku na naszą niekorzyść. W roku turbulentnej sytuacji makroekonomicznej, środowiska wysokich stóp procentowych i spadających cen energii doświadczyliśmy również opóźnień w uruchamianiu nowych elektrowni w Rumunii, niższych wydajności produkcji i silnej konkurencji w segmencie dystrybucji komponentów PV. Integracja Lerty również okazała się trudnym zadaniem. Pomimo wszystkich tych przeciwności, osiągnęliśmy największy wzrost zainstalowanej mocy w historii Photon Energy Group, z łącznie 35,4 MWp uruchomionych w ciągu roku” – skomentował Georg Hotar, CEO Photon Energy Group.

„Prognoza EBITDA na poziomie 10 mln EUR była uzależniona od zakończenia negocjacji w sprawie sprzedaży projektów instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Ostatecznie 25 stycznia br. ogłosiliśmy sprzedaż na rzecz Grupy INWE prawa do projektu instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,3 MWp zlokalizowanej w gminie Złoczew. Aktualnie Photon Energy i INWE prowadzą zaawansowane negocjacje dotyczące kompleksowej współpracy w zakresie dalszego rozwoju i sprzedaży na rzecz INWE portfela małych i średnich projektów w Polsce o łącznej mocy do 11,5 MW AC” – dodał Hotar.

Najważniejsze wydarzenia biznesowe ostatnich miesięcy:

 

 • Wytworzono 24,6 GWh energii elektrycznej w IV kwartale 2023 roku oraz 139,4 GWh w całym roku 2023, notując wzrosty odpowiednio o 32,4% i 14,6%.

 • Zwiększono portfolio IPP o 3,9 MWp w IV kwartale 2023 roku i o 35,4 MWp w całym roku 2023 osiągając poziom 127,3 MWp, co stanowi wzrost o 38,5% rok do roku.

 • Uruchomiono w styczniu 2024 roku dodatkowe 3,8 MWp, podnosząc całkowite portfolio IPP do ponad 131 MWp.

 • Uzyskano zatwierdzenie 24 stycznia 2024 roku przez EBRD finansowania w wysokości do 15 mln EUR.

 • Podpisano umowę zakupu energii „on-site” na 20 lat z FORVIA Clarion Węgry dla budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 630 kWp i zakupu przewidywanej mocy 13,5 GWh przez cały okres obowiązywania umowy.

 • Rozbudowano portfel O&M o 132 MWp w IV kwartale 2023 roku i o 24 MWp w styczniu 2024, przekraczając 700 MWp na dzień raportu.

 • Podpisano umowy EPC o mocy 21 MWp w Australii.

 • Sprzedano prawa do projektu PV o mocy 2,3 MWp w Polsce (trwają negocjacje dotyczące sprzedaży praw do projektów o mocy 32.0 MWp w Polsce i 54 MWp w Rumunii).

 

Wskaźniki finansowe

 

W całym 2023 r. spółka odnotowała skonsolidowane przychody w wysokości 74,369 mln EUR 

(-21,8% r/r) w porównaniu z 95,136 mln EUR rok wcześniej.

Przychody z wytwarzania energii elektrycznej wyniosły 21,407 mln EUR, co oznacza spadek o 39,3% r/r, głównie z powodu niższych zrealizowanych cen energii elektrycznej i niekorzystnych warunków pogodowych. 

Nieaudytowana skonsolidowana EBITDA za 2023 r. wyniosła 5,107 mln EUR w porównaniu z 24,309 mln EUR rok wcześniej, co oznacza spadek o 79% rok do roku. EBIT spadł z 16,985 mln EUR w 2022 r. do -6,581mln EUR w analizowanym okresie.

Na poziomie wyniku netto w 2023 r. grupa odnotowała stratę w wysokości 14,429 mln EUR w porównaniu z zyskiem w wysokości 6,262 mln EUR rok wcześniej. Oprócz spadku przychodów i pogorszenia rentowności, wpływ na to miały wyższe koszy finansowe wynikające ze zwiększonego poziomu finansowania bankowego odnoszącego się do własnych instalacji wytwórczych oraz zwiększonego salda Zielonych Obligacji 2021/2027 wyemitowanych przez spółkę.

Na koniec grudnia 2023 r. firma dysponowała 5,838 mln EUR gotówki. Ponadto, 24 stycznia 2024 r. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD) zatwierdził udzielenie Photon Energy Group finansowania do kwoty 15 mln EUR.

Raport za IV kwartał 2023 r. dostępny jest tutaj.

 

Prezentacja wyników za IV kwartał 2023 r.

 

Spółka organizuje wideokonferencję we wtorek 20 lutego o godzinie 11:00, podczas której zaprezentuje swoje wyniki za IV kwartał oraz odpowie na pytania. Uczestnicy są proszeni o przesyłanie pytań podczas sesji za pośrednictwem funkcji czatu lub z wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@photonenergy.com

Webcast: https://tailorsgroup.clickmeeting.com/photon-energy-q4-2023-results-presentation 

 

Kontakt dla mediów:

 

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com 

 

Kontakt dla inwestorów:

 

Joanna Rzesiewska
Investor Relations Manager 
Tel. +420 777 486 464
E-mail: joanna.rzesiewska@photonenergy.com 

 

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.