Projekty badawczo-rozwojowe

Fundusze Europejskie

Opracowanie narzędzi do predykcji generacji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych oraz optymalizacji procesów bilansowania energii elektrycznej pochodzącej z OZE w ramach wirtualnej elektrowni

 

Photon Energy Systems Sp. z o.o. (dawniej Lerta Technology Sp. z o.o.) realizuje projekt „Opracowanie narzędzi do predykcji generacji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych oraz optymalizacji procesów bilansowania energii elektrycznej pochodzącej z OZE w ramach wirtualnej elektrowni”. Celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci narzędzi do predykcji generacji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych oraz optymalizacji procesów bilansowania energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Efekt projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności spółek zajmujących się obrotem energią elektryczną, podniesienia rentowności inwestycji w instalacje fotowoltaiczne, oraz wsparcia kierunku zmian zachodzących na obecnie formowanym rynku bilansującym.

Wartość projektu: 5 984 946,34 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  2 992 473,18 PLN

Okres realizacji: 01.01.2023 -31.12.2023

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Programu Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Projekt  realizowany  w  ramach  konkursu  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka - Innowacje cyfrowe. Oś priorytetowa 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa www.ncbr.gov.pl.  

obraz1.jpg (32 KB)

 

 

 

POIR 01.01.01-00-0677/18

Lerta SA realizowała projekt badawczo-rozwojowy pt. Opracowanie urządzeń i platformy usługowej jako narzędzi do kompleksowego zarządzania komfortem cieplnym i efektywności energetycznej nieruchomości oraz agregacji i zarządzania popytem na energię elektryczną, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Nr projektu: POIR 01.01.01-00-0677/18

Termin realizacji: 1.11.2018r. – 30.04.2021r

Wartość projektu: 6 024 800,25 zł

Wartość dofinansowania: 4 515 140,98 zł

 

Jednostka pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

1.png (19 KB)

Wirtualna Elektrownia

Lerta SA (dawniej Husar Labs Sp. z o.o.) realizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie Projektów badawczo – rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa. Celem projektu jest prowadzenie prac B+R w obszarach: Meter Data Management System, Demand Side Management/Demand Side Response, sterowanie ogrzewaniem i komfortem cieplnym oraz Wirtualna Elektrownia.

Wartość projektu: 3 000 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 2 400 000,00 zł

Jednostka pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz ASI ValueTech Seed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

2.png (114 KB)

POIR 01. 01. 01-00-0700/17

Husar Labs Sp. z o.o. (obecnie Lerta SA) zrealizował projekt badawczo-rozwojowy pt. Lerta – system inteligentnego opomiarowania zużycia oraz bezinwazyjnej analizy poboru energii elektrycznej i gazu w gospodarstwach domowych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Nr projektu: POIR 01.01.01-00-0700/17

Termin realizacji: 1.09.2017 r. - 31.10.2018 r.

Wartość projektu: 1 447 498,85 zł

Wartość dofinansowania: 1 071 196,78 zł

Jednostka pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

1.png (19 KB)

UDA - POIR. 04. 02. 01 - 0001/16 - 00/02/10.

Husar Labs Sp. z o.o. uczestniczył w Programie Akceleracji MIT Enterprise Forum Poland realizowanym we współpracy z Dużymi Przedsiębiorstwami dla Startupów w branży energetycznej, surowcowej, ochrony zdrowia oraz finansowej, którego to organizator, tj. Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej jest beneficjentem grantu w ramach pilotażu Scale UP, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania: 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB ("Projekt").

Nr projektu (umowy Husar Labs Sp. z o.o.): UDA - POIR.04.02.01 - 0001/16 - 00/02/10

Wartość projektu: 229 755,00 zł     

 

Wartość dofinansowania: 150 000,00 zł   

inteligentny-rozwoj-jpg.jpg (11 KB)

 

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.