Photon Energy Group nawiązuje współpracę z Grupą INWE w zakresie sprzedaży i rozwoju projektu elektrowni PV

  • Photon Energy Group sprzedała na rzecz spółki PM PV7 z Grupy INWE prawa do projektu instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,3 MW AC zlokalizowanej w gminie Złoczew.

  • W ramach umowy Photon Energy Group będzie świadczyć na rzecz INWE usługi, mające na celu doprowadzenie projektu do stanu gotowości do budowy (RTB) w drugim kwartale 2024 r.

  • Photon Energy i INWE prowadzą również zaawansowane negocjacje dotyczące kompleksowej współpracy w zakresie dalszego rozwoju i sprzedaży na rzecz INWE portfela małych i średnich projektów Photon Energy Group w Polsce o łącznej mocy do 11,5 MW AC.

Amsterdam/Warszawa – 25 stycznia 2024 r. – Photon Energy N.V., wiodący międzynarodowy dostawca usług w zakresie energii odnawialnej, ogłosił podpisanie umowy sprzedaży i rozwoju projektu PV ze spółką PM PV 7 Sp. o.o., z Grupy INWE. Grupa INWE jest również klientem Photon Energy Group w zakresie usług O&M (Operations & Maintenance) świadczonych dla jej instalacji fotowoltaicznych w Polsce.

Transakcja, która została sfinalizowana na koniec 2023 r., obejmuje sprzedaż przez Photon Energy Group praw do projektu PV o mocy 2,3 MW AC, zlokalizowanego w gminie Złoczew oraz świadczenie na rzecz INWE usług, mających na celu doprowadzenie projektu do stanu gotowości do budowy (RTB) w drugim kwartale 2024 r.

Photon Energy Group i Grupa INWE prowadzą również zaawansowane negocjacje dotyczące kompleksowej współpracy w zakresie dalszego rozwoju i sprzedaży na rzecz INWE portfela małych i średnich projektów Photon Energy Group w Polsce o łącznej mocy do 11,5 MW AC, dla których planowane jest osiągnięcie etapu RTB do końca 2024 r. Powyższe jest związane z wcześniej komunikowanym przez Photon Energy Group zamiarem sprzedaży polskich projektów PV, które mają zabezpieczoną mocą przyłączeniową.

„Sprzedaż projektu Złoczew i zaawansowane rozmowy z Grupą INWE dotyczące sprzedaży portfela polskich projektów o łącznej mocy ponad 11,5 MW AC pokazują zalety naszego zintegrowanego modelu biznesowego. Współpraca rozpoczęta od powierzania przez Grupę INWE swoich już działających elektrowni fotowoltaicznych firmie Photon Energy Operations Polska w zakresie usług O&M, przeradza się w bardziej kompleksowe partnerstwo” – powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy Group. „Cieszymy się, że w Grupie INWE znaleźliśmy partnera, który docenia nasze podejście do dewelopmentu i realizacji projektów PV w oparciu technologię trackerów jednoosiowych. Mamy nadzieję, że nasze zaangażowanie we współpracę z Grupą INWE, pozwoli rozszerzyć jej portfolio o elektrownie fotowoltaiczne, charakteryzujące się najlepszą wydajnością na polskim rynku, zarówno pod względem wolumenu produkowanej energii elektrycznej, jak i osiąganych wyników finansowych. 

„Nabycie projektu Złoczew w pełni wpisuje się w naszą strategię zwiększania zaangażowania inwestycyjnego Grupy INWE w polski sektor energetyki odnawialnej” – powiedział Paweł Mazur, członek zarządu Grupy INWE. „Rozpoczęliśmy współpracę z Photon Energy Group na początku 2023 r., kiedy to powierzyliśmy im świadczenie usług technicznej utrzymania (O&M) naszych elektrowni fotowoltaicznych. Dziś wiemy, że nasze organizacje podzielają tę samą długoterminową wizję dewelopmentu i eksploatacji wysokiej jakości aktywów fotowoltaicznych. Nabywając projekt Złoczew, rozpoczynamy strategiczną współpracę dotyczącą portfela najbardziej zaawansowanych projektów Photon Energy Group. Projekty te zapewnią naszym inwestorom atrakcyjne zwroty generowane w oparciu o bardziej wartościowy profil wytwarzania energii elektrycznej osiągany dzięki zastosowaniu w nich technologii trackerów jednoosiowych.” 

map-of-europe-pl-zloczew.png (80 KB)


Projekt o mocy 2,3 MW AC zlokalizowany jest w gminie Złoczew w województwie łódzkim i posiada niezbędne decyzje administracyjne umożliwiające jego budowę w technologii trackerów jednoosiowych oraz warunki techniczne przewidujące przyłączenie do napowietrznej sieci średniego napięcia PGE Dystrybucja. Usługi deweloperskie, które świadczyć będzie w ramach umowy Photon Energy Group mają na celu uzyskanie dla inwestycji ostatecznego pozwolenia na budowę zgodnie z preferowanymi przez INWE parametrami technicznymi.

O INWE – www.inwe.pl

INWE Group to polska firma inwestycyjna, która od 2013 roku specjalizuje się w projektach związanych z energią odnawialną i nieruchomościami. Działalność Grupy wpisuje się w ogólnokrajową transformację energetyczną, niezbędną dla ochrony środowiska i poprawy jakości życia. Projekty INWE przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy efektywności energetycznej kraju.

Do końca 2023 roku spółki Grupy zrealizowały projekty o wartości ponad 400 mln zł. Jest to możliwe dzięki podejściu opartemu na zaufaniu i długoterminowym partnerstwie. Inwestorzy uczestniczący w transformacji energetycznej wspólnie z INWE mają możliwość dołączenia do zarządzanych przez Grupę spółek celowych. Ich akcjonariuszami są zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, dla których oferta INWE jest idealnym sposobem na dywersyfikację portfela inwestycyjnego i osiągnięcie stabilnego i trwałego zwrotu z inwestycji.

Kontakt dla mediów 

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt dla inwestorów

Joanna Rzesiewska
Investor Relations Manager 
Tel. +420 777 486 464
E-mail: joanna.rzesiewska@photonenergy.com

Kontakt ze strony Grupy INWE

Paweł Mazur
Członek Zarządu 
Grupa INWE
Tel. +48 602 551 000
E-mail: p.mazur@inwe.pl
www.inwe.pl

 

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.