Rynek mocy. Czy bać się opłaty mocowej?

Według wielu rynkowych oszacowań, zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie wzrastać w najbliższych latach. Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Operatora Systemu Przesyłowego, po 2020 roku prawdopodobnie nastąpi zwiększone zapotrzebowanie na moc, a jednocześnie kończy się okres eksploatacji części bloków węglowych, co spowoduje spadek jej podaży w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Rynek mocy jest odpowiedzią na tą potrzebę, a głównym jego zadaniem jest zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej.

rynek-mocy.jpg (65 KB)

Pomimo wielu zalet, OZE charakteryzuje się niestabilnością dostaw energii ze względu na nieprzewidywalność warunków atmosferycznych. Udział Odnawialnych Źródeł Energii na rynku w Polsce wciąż jest jeszcze stosunkowo mały, a produkcja energii elektrycznej oparta jest w głównej mierze o pracę elektrowni węglowych. Jednocześnie, jest to źródło, które ma pierwszeństwo wprowadzenia energii do sieci. Mimo niewielkiego udziału, OZE przyczynia się do zmniejszania liczby godzin pracy elektrowni konwencjonalnych, co powoduje z kolei, że ich praca jest nieekonomiczna.

Podsumowując, opłata mocowa jest kosztem wynikającym z konieczności utrzymania rezerw mocy tradycyjnych elektrowni. Wprowadzenie rynku mocy zakłada bezpieczny rozwój OZE bez negatywnego wpływu na ciągłość dostaw energii elektrycznej. Rynek mocy zacznie obowiązywać w styczniu 2021r., choć opłata mocowa zostanie wprowadzona już w październiku 2020 roku.

Opłata mocowa

Ustawa zakłada wprowadzenie obowiązkowej opłaty – tzw. opłaty mocowej dla wszystkich odbiorców energii, więc dotyczyć będzie zarówno gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw. Na naszych rachunkach domowych będzie widnieć dodatkowo stała stawka miesięczna, oszacowana na podstawie indywidualnego rocznego zużycia energii. Dla pozostałych jednostek wysokość opłaty zależeć będzie od poboru energii w godzinach szczytowych, czyli wtedy, kiedy całkowite zapotrzebowanie na moc w kraju jest największe. Stawki za godziny szczytowe mogą się zmieniać na przestrzeni lat i będą ogłaszane corocznie we wrześniu.

Zobacz, jak uniknąć opłaty mocowej

Tak duża zmiana nie pozostanie bez echa i będzie miała swoje odbicie w zmianach poboru prądu przez duże jednostki odbiorcze. Najmocniej dotknie to przedsiębiorstwa energochłonne o wysokim rocznym zużyciu energii (czyli huty, duże firmy produkcyjne, cementownie). Szacowany koszt roczny z tytułu opłaty mocowej dla przedsiębiorstw wyniesie tylko w 2021r. prawie 4,5 mld złotych. Prognozy nie są najlepsze – część spółek będzie musiała liczyć się ze zmniejszeniem produkcji, inne czeka wizja bankructwa. Firmy mają jeszcze czas na podjęcie działań, dzięki którym wzrost cen nie będzie aż tak odczuwalny.

Przedsiębiorstwa muszą całkowicie przemeblować swoją strategię energetyczną – zarówno w kontekście zakupu energii, inwestycji we własne źródła oraz poprawy efektywności energetycznej – twierdzi prezes spółki Lerta Borys Tomala. – Pierwszym z kroków prowadzących do poprawy tej efektywności powinno być przeprowadzenie analizy i sporządzenie tzw. audytu energetycznego. Kolejnym, wdrożenie systemu zarządzania energią, bieżący monitoring poboru oraz opomiarowanie wszystkich mediów. – dodaje.

Inteligentne sterowanie pozwala zaoszczędzić firmie nawet do 40% wydatków na energię rocznie. Najmniej opłatę mocową odczują te przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na montaż własnych źródeł wytwórczych, np. instalacji fotowoltaicznej. Generowany prąd jest zużywany na potrzeby firmy, a jego nadwyżki mogą być sprzedawane do sieci.

Rynek mocy jest ściśle powiązany z rozwojem usługi DSR, czyli tymczasowej redukcji zapotrzebowania na moc przez przedsiębiorstwa. Przeczytaj więcej.

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.