PHOTON ENERGY CASE STUDY

Rozwiązania w zakresie energii słonecznej dla międzynarodowego lotniska

Brno, Czechy

Druga faza budowy i uruchomienia dużej elektrowni trwa zaledwie trzy miesiące.

Partner: Inwestor prywatny

Kluczowe liczby

21,2 MWp

Moc zainstalowana

Do 22 997 t

Roczna oszczędność CO2

Do 18 764 000 kWh

Roczna produkcja

Wyzwanie

W 2010 r. Photon Energy uzyskał kontrakt na budowę i podłączenie drugiej fazy elektrowni o dużej skali na lotnisku w Brnie w Czechach. 

Lokalizacja projektu obok głównego pasa startowego międzynarodowego lotniska stworzyła szereg wyjątkowych wyzwań. Podczas prac obowiązywały surowe wytyczne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, ponieważ wszystkie prace były wykonywane w strefie podwyższonego bezpieczeństwa lotniska. Konieczne było również, aby budowa elektrowni i jej późniejsze działanie nie miały wpływu na funkcjonowanie lotniska. 

Ponieważ pierwsza faza projektu była zrealizowana w momencie rozpoczęcia prac przez Photon Energy, konieczna była adaptacja istniejących elementów elektrowni. Ponieważ w drugiej fazie zastosowano bardziej efektywną technologię, nasi technicy stanęli przed wyzwaniem wymiany wszystkich istniejących stacji transformatorowych w celu zharmonizowania różnych mocy wyjściowych. 

Wyzwanie

Po zaledwie trzech miesiącach budowy, w październiku 2010 r. uruchomiono drugą fazę elektrowni na lotnisku w Brnie. 

Podczas prac budowlanych ściśle współpracowaliśmy z czeskim Urzędem Lotnictwa Cywilnego, aby zapewnić bezpieczne i nieprzerwane działanie lotniska. Ponadto skrupulatne planowanie i obliczenia zapewniły, że położenie paneli słonecznych nie spowoduje oślepienia, które mogłoby stanowić zagrożenie dla samolotów.

W sumie, w drugiej fazie budowy elektrowni, Photon Energy zainstalował i uruchomił 30 centralnych falowników. Po pomyślnym zakończeniu budowy kontynuowaliśmy współpracę z lotniskiem w Brnie, dostarczając technologię, w tym moduły i falowniki, do trzeciej, ostatniej fazy projektu. 

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszej pracy.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.